Analyser Analyser

ITSM Monitor 2012

ITSM Monitor er et forskningsarbejde, som varetages af Norges Handelshøyskole. Fokus i dette arbejde er at give en status på IT Service Management i de nordiske virksomheder. Undersøgelsen foretages en gang årligt. Medlemsvirksomheder i itSMF Danmark, Norge, Sverige og Finland inviteres til at deltage i dette forskningsarbejde i form af besvarelse af et spørgeskema. I alt 160 virksomheder har deltaget i analysen, heraf 24 virksomheder fra Danmark.

Validiteten af analysen, til trods for det lave antal deltagere, vurderes til at være acceptabel. itSMF overvejer dog forskellige alternativer i forhold til at øge svarprocenten i kommende analyser.

Resultatet af undersøgelsen kan ses her

Baggrundsinformation til analysen kan ses her