Afholdte Inspirationsdage Afholdte Inspirationsdage

Afholdte Inspirationsdage/erfamøder

Målinger, metrikker og mål

Sted: Venzo,
Hejrevej 34A-B, 2400 København NV
Tidspunkt: Mandag den 14. maj 2018 kl. 14 – 16
Kontaktperson: Niels Skytte Christensen

Hvordan opstiller du meningsfyldte målinger og metrikker, som understøtter virksomhedens overordnede mål uden at suboptimere på enkelte områder?

Venzo Analytics har specialiseret sig i metrikker og rapportering og inviterer medlemmer af itSMF Danmark til inspiration og debat om et emne, der berører mange af os i det daglige, herunder:

- Måling af sundhed og modenhed i processer
- Måling af effektivitet, mængder, tidsrum m.v.
- Definition af målinger, der understøtter virksomhedens vision

Deltagelse er gratis for alle medlemmer af itSMF Danmark. Ikke medlemmer kr. 450,-Nudging og Service Management


Tid: Mandag den 9. april 2018, kl. 16:00 - 18:00
Sted: BlueHat, World Trade Center Ballerup, Borupvang 3, 2750 Ballerup
Kontakt: Caspar Miller, itSMF Danmark


Christian F. Nissen, BlueHat

På mange måder forudsætter de best practices, som vi læner os op ad, at både vi, vores samarbejdspartnere og brugere opfører os rationelt. Men det er jo i virkeligheden langt fra tilfældet! Derfor kommer vores forsøg på målstyring, procesorientering, servicedesign og træning jævnligt til kort. Kan vi indrette vores arbejde, ledelse og løsninger på en måde, så at vi tager højde for vores (til tider uhensigtsmæssige) irrationelle måde at tænke og handle på? Og måske endda udnytte vores intuition til fælles bedste?Indhold:
Mødet giver en times teoretisk indføring i adfærdsøkonomi og nudging, hvorefter vi sammen vil bruge resten af tiden på en case. Og hvem ved - måske er det dit første skridt mod at blive adfærdsarkitekt i din organisation?


Deltagelse er gratis for alle medlemmer af itSMF Danmark. Ikke medlemmer kr. 450,-
"Watson" - Cognitive Service Management 

Tid: Onsdag den 14. marts 2018 Kl. 15:00 - 17:00
Sted: IBM, Kongevejen 495B, 2840 Holte
Kontakt: Jens Nüchel Petersen, itSMF Danmark


Henrik Lieberkind Hansen, GTS Mobility Services - Nordic, IBM Global Technology Services

Based on Henrik’s experience with cognitive solutions he will guide us through the future possibilities of using artificial intelligence in the daily service management work. 

Where will cognitive solutions for service management bring us in years to come. 

The Agenda will include:

1. What is Cognitive computing (basic introduction)
2. How can we use Cognitive solutions
3. Cognitive Service Desk
4. Examples of Cognitive computing from customer cases

Bio
Henrik Lieberkind Hansen is currently working as a Cognitive Business Consultant at IBM Global Technology Services with focus on cognitive services. Henrik has more than 25 years of experience in combining IT, human resources and processes. His background includes hands-on system programming, management of large and small development and infrastructure teams, to participation in management teams at several partner-driven companies. 

Since joining IBM, Henrik has been involved in several cognitive projects with IBM clients, where IBM’s unique Watson capabilities have been applied and used. 

Arrangementet er gratis for medlemmer af itSMF og koster kr. 450,- for ikke medlemmer.Kom og deltag i inspirationsmøde om services, servicemål og rapportering i D17


Tid: Torsdag d. 22. februar 2018, kl. 15:00 - 18:00

Sted: Gorrissen Federspiel Axeltorv 2, 1609 København V
Kontakt: Caspar Miller, itSMF Danmark

Den 22. februar 2018 indkalder vi til inspirationsmøde om håndtering af services, servicemål og rapportering i standardaftalen for IT-driftsydelser - D17.

På vegne af D17- arbejdsgruppen, Dansk IT, IT Brancheforeningen, Danske IT-advokater og itSMF Danmark indkaldes hermed til det andet inspirationsmøde om håndtering af services, servicemål og rapportering, som har til formål at give praktiske input til D17-arbejdsgruppens arbejde med udformning af bilag 4, 5 og 7 til D17.

Inspirationsmødet holdes som en workshop, hvor deltagerne har gode muligheder for at stille spørgsmål undervejs og kan gå i dialog om emnerne.

Inspirationsmødet er det tredje i rækken af møder om SIAM. Det første møde den 6. september 2017 handlede om samme emne, hvor arbejdsgruppen fik input fra leverandører og kunder til bilagene. På det kommende inspirationsmøde den 22. februar 2018 vil der være konkrete forslag til formuleringer, idet medlem af D17-arbejdsgruppen advokat Kim G. Hansen, Integra Advokater, og advokat Tue Goldschmieding, Gorrissen Federspiel, vil holde et oplæg med eksempler på formuleringer i de tre bilag i D17.

Det andet inspirationsmøde i rækken var den 16. november 2017 og handlede om EU´s Databeskyttelsesforordning.

Baggrunden for arrangementerne:

Den 12. januar 2017 lancerede D17-arbejdsgruppen i samarbejde med Danske IT-Advokater, DANSK IT og IT Brancheforeningen Driftsaftale 2017, som er det første indledende forsøg på at skabe en ramme om standarder for IT-drift til private virksomheder.

Rammeaftalen tilstræber at være neutral mellem leverandører og kunden. Driftsaftalen indeholder i alt 12 bilag. Hvert bilag er et tema i sig selv, der kan forhandles og reguleres mellem parterne. Det er tre af disse bilag - 4, 5 og 7 - der er i fokus på disse inspirationsmøder, som gerne skulle give et input til deltagerne, der kan bruges som en kommende standard for bilag på området.

De tre bilag:

Bilag 4: Leverandørens services
Bilag 5: Leverandørens rapportering
Bilag 7: Servicemål

Deltagelse er gratis for alle medlemmer af Dansk IT, IT Brancheforeningen, itSMF Danmark og Danske IT-Advokater. Prisen for Ikke-medlemmer er 450 kr.

På arrangørernes vegne:

Advokat Tue Goldschmieding, Gorrissen Federspiel
Advokat Kim G. Hansen, Integra Advokater
Formand Caspar Miller, itSMF Danmark
GDPR registrering i ITSM tool


Tid: Fredag den 26. januar, kl. 14:00 - 16:00
Sted: Københavns Lufthavne, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup
Kontakt: Niels Dam, itSMF Danmark

Er jeres CMS/CMDB ’komplet’ med oversigt over alle jeres forretningsprocesser og de IT Services, der understøtter processerne? Hvis ikke, så udnyt muligheden nu, hvor EU’s nye persondataforordning kræver helt anderledes registrering og dokumentation af behandlingen af persondata.

Indhold:
I Københavns Lufthavne er der indført registrering af alle forretningsprocesser med behandling af persondata i ITSM toolet for derigennem at sikre sammenhæng med øvrige data i CMDB. På mødet vil intentionerne bag løsningen og den faktiske implementering blive præsenteret som udgangspunkt for en åben inspirationsdialog om, hvorledes den store opmærksomhed på GDPR compliance – ikke mindst set i lyset af de nye bødestørrelser på op til 20 mill. Euro – kan udnyttes til at sikre funding af mere udbredt dataopbygning i CMS/CMDB. Hvem drømmer ikke om at kunne vise sammenhængen mellem IT systemer, deres risikovurderinger og de involverede forretningsprocesser til forretningens procesejere?

Deltagelse er gratis for alle medlemmer af itSMF Danmark. Ikke medlemmer kr. 450,-

 
Databeskyttelsesforordningens rolle i IT-organisationen


Tid: Konferencen afholdes den 16. november 2017 fra kl. 15:00 - 18:00
Sted: Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, København
Kontakt: Caspar Miller, itSMF Danmark

Danske IT-Advokater og itSMF Danmark holder en tre timers konference om Databeskyttelsesforordningens rolle i IT-organisationen. 

Keynote speaker bliver Peter Scheuer, tidligere ISS, og director Kim Bahir Andersen, Itadel (tidligere Tdc Hosting). Der kommer også juridiske indlæg om koblingen mellem databehandleraftaler og Databeskyttelsesforordningen.

Arrangementet er gratis.

Program:

Kl. 15:00 
– Velkomst ved Partner Tue Goldschmieding, Danske IT-Advokater

Kl. 15:05 – Juridisk Indlæg om Databehandleraftalen og koblingen til Databeskyttelsesforordningen ved advokat Henrik Mansfeldt Witt, Integra Advokater og advokat Pia Mondrup, Gorrissen Federspiel, der er medlem af arbejdsgruppen bag D17.

Kl. 15:20 – Keynote: Peter Scheuer, tidligere North European CIO i ISS Services, deler sine erfaringer med at indføre bedre beskyttelse af persondata i store virksomheder. Perspektivet er, hvordan han som IT-direktør ser en simplificeringsproces der skaber bedre data transparens, og en proces, der fører til opbygningen af en operating model, som adresserer GDPR Risk Management and compliance.

Kl. 16:00 – Åben debat

Kl. 16:15 – Pause

Kl. 16:30 – Director, Kim Bahir Andersen, Itadel (tidligere TDC Hosting) designer de it-services, der understøtter it-drift for eksterne kunder og som både behandler og opbevarer data. Kim Bahir Andersen taler om databeskyttelsesforordningen som leverandør. 

Kl. 17:10 – åben debat

Kl. 17:25 – Afslutning om Databehandleraftaler og Databeskyttelsesforordningen og det videre arbejde med D17 ved repræsentant for arbejdsgruppen Partner Kim G. Hansen, Danske IT-Advokater.

Kl. 17:35 – Small talk og forfriskninger

Kl. 18:00 – Afslutning

Målgruppe: Alle med interesse for IT, IT-organisation forstået som mennesker, processer og teknologi, samt interesse for serviceleverancer og beskyttelse af persondata, og juridiske forhold om GDPR.

Tilmelding til arrangementet skal ske til Christina Stage på cst@danskeadvokater.dk

På arrangørernes vegne

 ”Udfordringer med multileverandør-kontrakter?

Tid: den 9. februar 2017
Sted: H.C Andersens Boulevard 12, 1553 København K


Har du også udfordringer med at få mange leverandører til at spille sammen, og hvordan får du tingene til at passe i kontrakterne med de enkelte leverandører?

Kom til inspirationsdag om kontrakter i multileverandør-samarbejder og bliv klogere på de juridiske og kontraktmæssige vinkler gennem en konkret case.

Mødet foregår torsdag den 9. februar kl. 15:00 – 17:00.

Vi har fået lov at låne lokaler hos advokatfirmaet Gorrissen Federspiel på H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København K, hvor partner Tue Goldschmieding (der også deltog som taler på sidste års itSMF-konference) er vært.

Der vil være lidt forplejning i forbindelse med mødet og mulighed for at netværke efterfølgende.Tilmeldingsfrist den 8. februar.


Title:
IT4IT Management in a Hybrid world
Time: Den 10. november kl. 15. - 17.
Place: HP, Engholm Parkvej 8, Pt. First Floor DK-3450 Alleroed


Abstract:
These days IT is all about speed. Many methods are being introduced in IT to facilitate this such as SAFe, DevOps etc. Typically these radically change the process of working and in doing so introduce new toolchains that automate the delivery of results.

What we set our self out to create with the IT4IT initiative was once and for all to create a complete toolchain across all of IT that allow you to gain insight across ALL of IT and create speed and agility across all service delivery, not just in-house software development.

In this talk we will explore how IT4IT is focused on the information model across IT. It focus on the big picture value creating steps in IT and address the need to work in a hybrid environment with many supplier, with legacy and new services and with a rich service hierarchy.

Key take away is:
- Realize that there is no need to reinvent the wheel in defining the management systems of IT
- Learn what the IT Service Backbone is: how to Really getting to understand you service delivery

Lars Rossen:
Chief Technologist for HP Software’s cross portfolio program. Created the first version of the IT4IT Reference Architecture, which is now transferred to the IT4IT standard Forum in The Open Group. Continue to be the lead architect for the IT4IT initiative both in HP and in the Open Group. In HP Software, this form a foundation for the development of the IT management portfolio of products. As well as guide many customer implementation.

Joined the HP Software portfolio architecture and strategy team in 2006 and has had many leading roles in defining and progressing the current solution portfolio. Before the current IT4IT role, Lars was part of the core team that defined HPs CloudSystem strategy and solution portfolio.

Before joining the portfolio strategy office, Lars headed up HP’s Operational Support System practice for Europe, Middle East and Africa where he played an important role in linking the vision of eTOM, NGOSS, and ITIL into practical solutions through HP’s Integrated Service Management blueprint. That design served as the basis for how many cloud services are managed today.

Lars holds an MS in engineering, an executive MBA with focus on technology management, and a PhD in computer science from the technical University of Denmark.
 


itSMF-studietur den 23. september – Workshop med Simone Jo More

Sted: Scandic Copenhagen.

Tid: Den 23. september kl. 10:30 - 16:30 (efterflg. middag)
Kontaktperson: Peter Hero, mail: peter.hero@itsmf.se

For tredje år i træk arrangerer itSMF Sverige sammen med itSMF Danmark en unik studietur til København.

Vi holder en workshop med den internationale anerkendte ITSM-guru Simone Jo More.
Over middag holder Rikke Vogelsang fra Nordea et oplæg om deres ITSM-rejse.
Stuart Rance:


RESILIA™ Cyber Resilience Best Practice & 
ITIL® Practitioner, more than just a new exam

Dato: 
11. maj 2016 klokken 15:00-17:00
Sted: 
Microsoft, Kanalvej 7, 2800 Lyngby. Parkering under Lyngby Storcenter
Kontaktperson: Michael Imhoff

RESILIA™ Cyber Resilience Best Practice

Synopsis:
Traditionally there has been a complete separation between information security management and IT service management, but we are increasingly seeing a need for ITSM people to understand and work with cyber resilience and for cyber resilience people to work with and understand ITSM.

This presentation by the lead author of the new Axelos cyber resilience publication, and Axelos chief examiner for cyber resilience, will help you to understand why cyber resilience is important to ITSM managers and practitioners, and what you need to do to help align ITSM and cyber resilience.

ITIL® Practitioner, more than just a new exam!

Synopsis:

ITIL Practitioner is much more than just a new exam. Designed to help people make practical use of their knowledge about ITIL, it introduces significant new content to the ITIL portfolio. The new ITIL Practitioner publication includes many new ideas based on approaches that have helped other organizations successfully use ideas from ITIL to improve their service management system.

This presentation by a member of the ITIL Practitioner Architects Team (PAT) will help you understand the structure and content of the publication and the exam, and will explain the nine guiding principles and three critical competencies that are introduced with ITIL Practitioner.
 
Go agile – does and don’ts i arbejdet med agile metoder


Dato: 
15. marts 2016, kl. 13.00 – 16.00
Sted: 
Lautrupparken 40-42, Ballerup indgang Syd
Kontaktperson: 
Per Thønnings
 

KMD inviterer til erfa-møde i ITSMF om anvendelsen af agile metoder som Scrum og Kanban i snitfladerne mellem udvikling og driftsorganisationen. På mødet skal vi drøfte hvorfor agile metoder bliver stadig mere populære, hvad de kan anvendes til og ikke anvendes til? Hvad det betyder at arbejde agilt og de effekter det har på hele vores mind-set om samarbejde og service i IT organisationen.
 
KMD har sammen med en række IT -organisationer udviklet et koncept, hvor vi har fusioneret ITIL og agile metoder.
På mødet vil vi gerne dele vores erfaringer om does and dont’s og hvad der skal til for at få succes med metoderne!
 
Agenda

  • Kl. 13.00 Velkomst og præsentation
  • Kl. 13.15 Go agile – en introduktion til det agile mind-set og metode og de pains, som vi oplever at de agile metoder kan afhjælpe 
  • Kl. 14.00 Go agile – hvordan responderer vi på forandringer? Det agile mind-set bryder med vanetænkningen, men hvordan?    
  • Kl. 14.30 Pause
  • Kl. 14.45 ITIL baseret Kanban – KMD’s erfaringer med does and dont’s i implementeringen af metoderne i 7 forskellige It-organisationer
  • Kl. 15.15 Workshop Go agile – det nye sort – eller en praktisk tilgang til en kompleks virkelighed?
  • Kl. 15.50 Afrunding
AXELOS Professional Development Program – hvad er det og hvordan kan det bruges?


Dato: 19. januar 2016 klokken 15:00-17:00.
Sted: Microsoft, Kanalvej 7, 2800 Lyngby.

itSMF Danmarks kompOplæg ved Johnny Jensenetenceudviklingsudvalg inviterer til inspirationsmøde om AXELOS’ Professional Development Program med henblik på at informere interesserede medlemmer om, hvad programmet er, og hvordan du bruger det i praksis.

Formålet med programmet er at sikre, at den ITSM viden og erfaring man har opnået er vedligeholdt og videreudviklet, og at dette kan dokumenteres via et digitalt badge.

Programmet blev frigivet i slutningen af september og vi gav en kort introduktion i vores november nyhedsbrev.

Agenda:
• Introduktion til AXELOS Professional Development Program
• Live demo af systemet
• Spørgsmål, diskussion og ideer
• Hjælp til tilmelding - herunder hvordan du sikre dig itSMF rabatten

Kontaktperson: Michael Imhoff
ITIL i praksis - sådan


Dato: 16.3.2015 klokken 13:00-16:00.
Westergaard giver en dejlig frokost mellem kl. 12:00 og 13:00
Sted: Finsensvej 80B, 2., 2000 Frederiksberg. Parkering er gratis på Finsensvej og sideveje (men ikke i gården – der er fyldt med særdeles pligtopfyldende P-vagter)
Kontaktperson: Søren Riis-Vestergaard, 51169909, srv@westergaard.dk

Oplæg ved Søren Riis-VestergaardDen nyeste bog i ITIL-biblioteket, ”ITIL i praksis – sådan”, er forfattet af dagens indlægsholder Søren Riis Vestergaard. Bogen præsenterer en erfaringsbaseret projektmodel med tilhørende metoder og værktøjer, som kan sikre jer succes, når I vil omsætte ITIL’s anbefalinger til forbedret og forankret praksis i jeres it-organisationer. Med udgangspunkt i flere af temaerne i bogen, vil vi på baggrund af Sørens indlæg dele erfaringer og inspirere hinanden.

Søren giver ca. 1 times oplæg med mulighed for spørgsmål undervejs. Oplægget vil bl.a. berøre emner som:

· Gennemførelsesmodellen – vejen til succes med procesforbedringer
· Undgå at begå samme fejl som andre
· Ét hoved, flere haler
· Først mennesker, så processer og teknologi, og så mennesker
· Pligten til at tilpasse sig – retten til at sige fraERFAMØDE OM SERVICE KATALOG, KPI, BRUGERTILFREDSHED OG SKURVOGNSSNAK

Tid: den 25. november fra kl. 15.00 - 18.30.
Sted: Københavns Universitet, Nørregade 10 - 1165 - København
Kontaktperson: Jørgen Eriksen

15.00 Velkomst - Jørgen Eriksen & Jens Nuchel Petersen

15.15 – 16.15
Servicekatalog med KPI ’er – i forlængelse af itSMF-konferencen 29-30/10 i Køge - Arne Mark Jørgensen og Anders Brahm

16.30 – 17.15
KPI ‘er og rapportering – incl. måling af oppetid og svavartider, som brugerne oplever det - Jonas Agerskov Hoff og Jørgen Eriksen

17.35 – 18.00
Brugertilfredhedundersøgelser på mange forskellige måder og områder på KU - Jørgen Eriksen

18.00 – 18.30
Skurvogn 
Den nye løsning ( system) er udviklet og testet, Nu skal det ’bare’ i produktion og tjene investeringen hjem.
Hvor svært kan det være?
Ofte sværere end som så.
I SKAT har vi arbejdet med en pragmatisk tilgang under overskriften ’ skurvognen’– John John Jøhn-Andersen

18.30 - Fri leg..

Download præsentationer her:

1 - ITSMF Erfamøde på KU 25. nov. 2014 - Dagsorden.pdf

2 - ITSMF Erfamøde på KU 25. nov. 2014 - Servicekatalog

4 - ITSMF Erfamøde på KU 25. nov. 2014 - Månedsrapportering Servicekatalog


5 - ITSMF Erfamøde på KU 25. nov. 2014 - KPI rapportering for uge 46

6 - ITSMF Erfamøde på KU 25. nov. 2014 - KPI

8 - ITSMF Erfamøde på KU 25. nov. 2014 - Brugertilfredshed med Koncern-IT incidentløsninger

9 - ITSMF Erfamøde på KU 25. nov. 2014 - Brugertilfredshed med KU-SystemerERFAMØDE OM IT SERVICE MANAGEMENT KURSET

Tid: Den 25. november 2014 fra kl. 16-18.
Sted: IT Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S

IT Service Management som fag er meget mere end ITIL Foundation. Faget IT Service Management omfatter en række best practices fra Service Management verdenen - ud over ITIL. Heriblandt BPM, BPR, Lean, Cobit og TIPA.

Faget giver en forståelse af styrker og svagheder ved de forskellige best practises, men også hvordan de kan komplementere hinanden.

Kursisten hjælper med at mixe og matche på paletten over de forskellige best practises, når en virksomheds interne IT Service Management practise skal tegnes og forbedres.

På Erfamødet deltager de to kursusholdere samt to tidligere kursister. Kursusholderne Peter Vestergaard, DSV, og Ulla Koch, NNIT, vil fortælle om kurset - indhold, format og formål. De to tidligere kursister Henrik Fjordvald, SOS International og Jesper Bonde, Cisco, vil fortælle om deres oplevelser med kurset, og hvad de har kunnet bruge det til i firmaet siden da.

De deltager for Erfamødet:
Henrik Fjordvald - Contact Center Specialist, SOS International - kursist E13
Jesper Bonde - Service Delivery Manager, Cisco, kursist E13
Peter Vestergaard - Director IT Services and Infrastructure, DSV - kursusholder
Ulla Zeeberg - senior Process Manager, Process Architect, Devoteam - kursusholderERFAMØDE DEN HEMMELIGE FORMEL FOR GOD KEMI

Dato: 13.11.2014 klokken 10.00 – 14.00 incl. dejlig frokost
Sted: Finsensvej 80B, 2., 2000 Frederiksberg. Parkering er gratis på Finsensvej og sideveje (men ikke i gården – der er fyldt med særdeles pligtopfyldende P-vagter J)
Kontaktperson: Johnny Jensen, 20816042, jj@westergaard.dk

 


Når kommunikation går godt, så forstår vi hinanden, og føler, at vi bliver godt behandlet. Men når det går galt, så bliver det pludselig personligt, og vi føler, at kemien ikke er god.
Med basis i hjerneforskning og typepsykologi giver Johnny sit bud på formlen for god kemi.

· Hvordan kan du lære at spotte motivationen bag dine kolleger og kunders adfærd?
· Hvordan kan du lære at tale til motivationen, så kolleger og kunder føler god kemi med dig?
· Hvordan kan du undgå din egen indre autopilot, der kan være uhensigtsmæssig over for visse personlighedstyper?ERFAMØDE PÅ CARLSBERG

Dato: 19. september 2014
Tid: 12:00 - 20:00 (for danske medlemmer)
Sted: Carlsberg, København
Pris: 1250 DKK. inkl. Lunch, middag, guided tour och lokal

itSMF Sverige väst har nöjet att erbjuda en fantastisk tillfälle att lära sig mer om ITSM, nätverka med kollegor från både Sverige och Danmark och samtidigt njuta av vackra lokaler.

Den 19:e sep far vi till Carlberg i Köpenhamn för en eftermiddag med nätverkande och relationsbyggande.

Tag chansen att få veta mer om SIAM (Service Integration And Management), multivendor hantering och framtidens ITSM.

Efter workshopens slut blir det rundvandring i gamla Carlsberg som avslutas med en middag i anrika vackra lokaler.

Agenda: 19:e September

6:30-10:30 Tåg från Göteborg
10:45-11:15 Samling och Kaffe
11:15-12:00 Hur får du ut optimalt av nätverkande
12:15-13:00 Lunch
13:00-13:50 Take the stress out of Service Integration (Tata consultancy/ Carlsberg)
14:00 -16:30 Workshops
·
1. Hantera kundens förväntningar
2. Hantera ITSM utmaningar i globala miljöer
3. ITIL och andra ramvek för framtidens ITSM
4. Värde skapande och hur man mäter

17:00-18:00 Guidad tur hos Carlsberg

18:00-20:00 Middag

20:30 - transport till Hotell och Pubafton

Agenda 20:e

14:30 - Tåg till GöteborgINFORMATIONSMØDE I MARKETINGUDVALGET

Dato: 10. september 2014
Tid: 16:00-18:00
Sted: KMD, Lautrupparken 40-42, 2750 Ballerup

Kom til et par spændende timer og hør om marketingsudvalget i itSMF. Formanden vil fortælle, hvad der sker i løbet af året og hvordan man som medlem kan bidrage og bliver udfordret på sine kreative evner!

Herud over vil der være et spændende indlæg fra Bro Kommunikation, som kan være til inspiration i forbindelse med itSMF Marketingsudvalget eller markedsføring generelt!

Agenda

• Formanden byder velkommen og fortæller om udvalget

• Bro Kommunikation står for det øvrige arrangement:

Hvad sker der inden for marketing i dag?

• Interruption vs. content marketing. Før i tiden var det meget brugt at opsøge folk og tilbyde sine produkter, fx via avisannoncer. I dag handler det mere om at skabe interessant indhold (jf. content), som giver mening for folk, og som de selv fx ønsker at anbefale til andre.

• Relationel markedsføring. Du vil gerne opbygge varige og gode relationer til dine kunder, så de fungerer som ambassadører for din virksomhed eller forening.


Hvad kan man gøre?

• Hvilke medier og hvordan kan de kombineres for at ramme målgruppen bedst? Ex blog, LinkedIn, Facebook, traditionelle medier?, Twitter, hjemmeside m.fl.


Hvordan gør man det?

• Hvordan er det muligt at eksekvere en planlagt marketingstrategi?

• Hvad gør de bedste? Vi kigger på succesfulde cases – her kan vi bl.a. kigge nærmere på jeres norske venner, som har en stor opbakning til fx konferencer.
ERFAMØDE I PUBLIKATIONSUDVALGET

Emne:
Stuart Rance fra UK og Christian F. Nisssen diskutere tendenserne om Service Management
• IT Service Management i et vadested – hvad byder fremtiden på?
• IT service Management befinder sig på mange måder ved en skillevej.

Tid: 7. maj 2014
Sted:KMD, Lautrupparken 40, Ballerup
Ansvarlig: Christina Kruse

Se program fra dagen her

Se præsentationen her
ERFAMØDE I FORANDRINGSLEDELSE

Emne:

Oplæg ved Erik Bartholdy
HVORDAN FÅR DU SUCCES MED FORANDRINGER?
HVAD ER HEMMELIGHEDEN?
HVAD FOREGÅR DER INDE I HOVEDET PÅ DINE KOLLEGAER?
HVAD ER DINE EGNE ERFARINGER - HVORDAN FÅR MAN SUCCES?

Tid: 5.5 2014
Sted:
KMD Lautrupparken 40-42, 2750 Ballerup - indgang syd
Ansvarlig: Per ThønningsINFORMATIONSMØDE I KOMPETENCEUDVIKLINGSUDVALGET

Emne:
udvalgets arbejde inden for ISO standarderne ISO/IEC 19770 (Software Asset
Management) og ISO/IEC 20000 (Service Management)

Tid:
7. april 2014
Sted:
Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup
Ansvarlig:
Niels Dam og Jan ØbergERFAMØDE HOS POSTNORD

Emne:
Ny Nordisk Servicedesk
Tid:
28. april 2013
Sted:
PostNord IT, Bernstorffsgade 36, 1566 København V
Ansvarlig: Vibeke Bertelsen
 

ERFAMØDE HOS KØBENHAVNS UNIVERSITET

Emne:
Hør hvordan Koncern-it arbejder på Københavns Universitet
Tid: 21. marts 2013 kl. 13.30-16.30
Sted: Københavns Universitet, Nørregade 10, 1017 København K
Ansvarlig: Jørgen Eriksen

SE PROGRAM FRA DAGEN HER


ERFAMØDE HOS COOP, SERVICE MANAGEMENT I KRISETIDEN


Mødeindkaldelse: 30. januar 2013 kl. 9.00-13.00
Sted: Coop, Roskildevej 65, 2620 Albertslund
Ansvarlig: Lisbeth Smed

SE PROGRAM FRA DAGEN HER

HVORDAN JP/POLITIKENS HUS ARBEJDER VIA ITIL


Mødeindkaldelse 16. januar 2013, kl. 14.30-17.00
Sted: Københavns Universitet, Nørregade 10, København 1017 K, Mødelokale 1 i Lindegården
Ansvarlig: Jørgen Eriksen, itSMF
 
Læs artikel her

SE PROGRAM FRA DAGEN HER


BILAG


ERFAMØDE HOS BANKDATA

Mødeindkaldelse 20. juni 2012 - 10:00 - 15:00
Sted: Bankdata, Teknikervej 1, 7000 Fredericia
Tema: Implementering af nyt koncept for Service & Support

SE PROGRAM FRA DAGEN HERFORANDRINGSLEDELSE


Mødeindkaldelse 23. maj 2012 - 13:00 - 16:00
Sted: Region Hovedstaden - IMT, Borgervænget 7, 3., 2100 København Ø
Tema: Årets it Service Management Projekt 2011ITIL & PRINCE2


Mødeindkaldelse 21. september 2011

Konklusionsreferat af 16 møde 20110921
Bilag 1 - Ministeriernes Projektkontor 20110921
 


Mødeindkaldelse 7. juni 2011
Konklusionsreferat af mødet den 7. juni 2011
Bilag 1 - Præsentation af Statens IT, 20110607
 


Mødeindkaldelse 13. april 2011
Konlusionsreferat af mødet den 13. april 2011
Bilag 1 fællesstatlig it-projektmodel 13. april 2011
 


Mødeindkaldelse 26. januar 2011
Konklusionsreferat af mødet den 26. januar 2011
Bilag 1 præsentation af Statens it
Bilag 2 MoV intro dk
 


Mødeindkaldelse 24. november 2010
Konklusionsreferat af mødet den 24. november 2010
Bilag Coloplast præsentation 24. november 2010


Mødeindkaldelse: 22. september 2010
Konkusionsreferat af møde 11
Bilag 1 - IT Universitetet
Bilag 2 - Dagens emne - I driftsættese
 


Mødeindkaldesle 21. maj 2010
Konklusionsreferat af møde 10
Bilag 1 - ATP præsentation
Bilag 2 - Hvad sker der før PRINCE2 processen
 Files/Filer/Prince2/indkaldelse_tsmf_prince2_interessegruppe_mode_20090610.pdf


Mødeindkaldelese 14. april 2010
Konklusionsreferat af 14. april 2010
Bilag 1 Realisering af udbytte version 1.0


Mødeindkaldelse 20. januar 2010
Konklusionsreferat af 8 20100120.pdf
Bilag 1 - mode 8 20100120.pdf


Mødeindkaldelse 16. september 2009
Konklusionsrereferat af 6. møde 20091609
Bilag 1 PRINCE2 2009 uk 20091609


Mødeindkaldelse 10. juni 2009
Konklusionsreferat af 5. møde 20091009
Bilag 1 projektplanen-projektflow
Bilag 2 PRINCE2 Focal Point


Mødeindkaldelse 22. april 2009
Konklusionsreferat af 4. møde 20090422.pdf
Bilag 1 - HP PPM with PRINCE2.pdf
Bilag 2 - Appinux Ressource og Projektstyring itSMF.pdf


Mødeindkaldelse 14. januar 2009
Konklusionsreferat af 3. møde 20090119.pdf
Bilag 1 - P2 Pentia præsentation for itSMF v2.pdf
Bilag 2 - PRINCE2 2009.pdf
Bilag 3 - Lesson Learned Rigspolitiet IT og Tele pdf


Mødeindkaldelse 16. september 2008
Konklusionsreferat af 2. møde20080906.pdf
Westergaard CSM itSMF PRINCE2 & ITIL 160908.pdf
itSMF PRINCE2 Interessegruppe møde 20080916-1.pdf


Mødeindkaldelse 11. juni 2008
Referat af møde afholdt den 11.juni 2008 

KU 21. marts. 2013


JP / Politikens hus 16.jan. 2013