Afholdte Inspirationsdage Afholdte Inspirationsdage

Afholdte Inspirationsdage/erfamøder

Målinger, metrikker og mål

Sted: Venzo,
Hejrevej 34A-B, 2400 København NV
Tidspunkt: Mandag den 14. maj 2018 kl. 14 – 16
Kontaktperson: Niels Skytte Christensen

Hvordan opstiller du meningsfyldte målinger og metrikker, som understøtter virksomhedens overordnede mål uden at suboptimere på enkelte områder?

Venzo Analytics har specialiseret sig i metrikker og rapportering og inviterer medlemmer af itSMF Danmark til inspiration og debat om et emne, der berører mange af os i det daglige, herunder:

- Måling af sundhed og modenhed i processer
- Måling af effektivitet, mængder, tidsrum m.v.
- Definition af målinger, der understøtter virksomhedens vision

Deltagelse er gratis for alle medlemmer af itSMF Danmark. Ikke medlemmer kr. 450,-Nudging og Service Management


Tid: Mandag den 9. april 2018, kl. 16:00 - 18:00
Sted: BlueHat, World Trade Center Ballerup, Borupvang 3, 2750 Ballerup
Kontakt: Caspar Miller, itSMF Danmark


Christian F. Nissen, BlueHat

På mange måder forudsætter de best practices, som vi læner os op ad, at både vi, vores samarbejdspartnere og brugere opfører os rationelt. Men det er jo i virkeligheden langt fra tilfældet! Derfor kommer vores forsøg på målstyring, procesorientering, servicedesign og træning jævnligt til kort. Kan vi indrette vores arbejde, ledelse og løsninger på en måde, så at vi tager højde for vores (til tider uhensigtsmæssige) irrationelle måde at tænke og handle på? Og måske endda udnytte vores intuition til fælles bedste?Indhold:
Mødet giver en times teoretisk indføring i adfærdsøkonomi og nudging, hvorefter vi sammen vil bruge resten af tiden på en case. Og hvem ved - måske er det dit første skridt mod at blive adfærdsarkitekt i din organisation?


Deltagelse er gratis for alle medlemmer af itSMF Danmark. Ikke medlemmer kr. 450,-
"Watson" - Cognitive Service Management 

Tid: Onsdag den 14. marts 2018 Kl. 15:00 - 17:00
Sted: IBM, Kongevejen 495B, 2840 Holte
Kontakt: Jens Nüchel Petersen, itSMF Danmark


Henrik Lieberkind Hansen, GTS Mobility Services - Nordic, IBM Global Technology Services

Based on Henrik’s experience with cognitive solutions he will guide us through the future possibilities of using artificial intelligence in the daily service management work. 

Where will cognitive solutions for service management bring us in years to come. 

The Agenda will include:

1. What is Cognitive computing (basic introduction)
2. How can we use Cognitive solutions
3. Cognitive Service Desk
4. Examples of Cognitive computing from customer cases

Bio
Henrik Lieberkind Hansen is currently working as a Cognitive Business Consultant at IBM Global Technology Services with focus on cognitive services. Henrik has more than 25 years of experience in combining IT, human resources and processes. His background includes hands-on system programming, management of large and small development and infrastructure teams, to participation in management teams at several partner-driven companies. 

Since joining IBM, Henrik has been involved in several cognitive projects with IBM clients, where IBM’s unique Watson capabilities have been applied and used. 

Arrangementet er gratis for medlemmer af itSMF og koster kr. 450,- for ikke medlemmer.Kom og deltag i inspirationsmøde om services, servicemål og rapportering i D17


Tid: Torsdag d. 22. februar 2018, kl. 15:00 - 18:00

Sted: Gorrissen Federspiel Axeltorv 2, 1609 København V
Kontakt: Caspar Miller, itSMF Danmark

Den 22. februar 2018 indkalder vi til inspirationsmøde om håndtering af services, servicemål og rapportering i standardaftalen for IT-driftsydelser - D17.

På vegne af D17- arbejdsgruppen, Dansk IT, IT Brancheforeningen, Danske IT-advokater og itSMF Danmark indkaldes hermed til det andet inspirationsmøde om håndtering af services, servicemål og rapportering, som har til formål at give praktiske input til D17-arbejdsgruppens arbejde med udformning af bilag 4, 5 og 7 til D17.

Inspirationsmødet holdes som en workshop, hvor deltagerne har gode muligheder for at stille spørgsmål undervejs og kan gå i dialog om emnerne.

Inspirationsmødet er det tredje i rækken af møder om SIAM. Det første møde den 6. september 2017 handlede om samme emne, hvor arbejdsgruppen fik input fra leverandører og kunder til bilagene. På det kommende inspirationsmøde den 22. februar 2018 vil der være konkrete forslag til formuleringer, idet medlem af D17-arbejdsgruppen advokat Kim G. Hansen, Integra Advokater, og advokat Tue Goldschmieding, Gorrissen Federspiel, vil holde et oplæg med eksempler på formuleringer i de tre bilag i D17.

Det andet inspirationsmøde i rækken var den 16. november 2017 og handlede om EU´s Databeskyttelsesforordning.

Baggrunden for arrangementerne:

Den 12. januar 2017 lancerede D17-arbejdsgruppen i samarbejde med Danske IT-Advokater, DANSK IT og IT Brancheforeningen Driftsaftale 2017, som er det første indledende forsøg på at skabe en ramme om standarder for IT-drift til private virksomheder.

Rammeaftalen tilstræber at være neutral mellem leverandører og kunden. Driftsaftalen indeholder i alt 12 bilag. Hvert bilag er et tema i sig selv, der kan forhandles og reguleres mellem parterne. Det er tre af disse bilag - 4, 5 og 7 - der er i fokus på disse inspirationsmøder, som gerne skulle give et input til deltagerne, der kan bruges som en kommende standard for bilag på området.

De tre bilag:

Bilag 4: Leverandørens services
Bilag 5: Leverandørens rapportering
Bilag 7: Servicemål

Deltagelse er gratis for alle medlemmer af Dansk IT, IT Brancheforeningen, itSMF Danmark og Danske IT-Advokater. Prisen for Ikke-medlemmer er 450 kr.

På arrangørernes vegne:

Advokat Tue Goldschmieding, Gorrissen Federspiel
Advokat Kim G. Hansen, Integra Advokater
Formand Caspar Miller, itSMF Danmark
GDPR registrering i ITSM tool


Tid: Fredag den 26. januar, kl. 14:00 - 16:00
Sted: Københavns Lufthavne, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup
Kontakt: Niels Dam, itSMF Danmark

Er jeres CMS/CMDB ’komplet’ med oversigt over alle jeres forretningsprocesser og de IT Services, der understøtter processerne? Hvis ikke, så udnyt muligheden nu, hvor EU’s nye persondataforordning kræver helt anderledes registrering og dokumentation af behandlingen af persondata.

Indhold:
I Københavns Lufthavne er der indført registrering af alle forretningsprocesser med behandling af persondata i ITSM toolet for derigennem at sikre sammenhæng med øvrige data i CMDB. På mødet vil intentionerne bag løsningen og den faktiske implementering blive præsenteret som udgangspunkt for en åben inspirationsdialog om, hvorledes den store opmærksomhed på GDPR compliance – ikke mindst set i lyset af de nye bødestørrelser på op til 20 mill. Euro – kan udnyttes til at sikre funding af mere udbredt dataopbygning i CMS/CMDB. Hvem drømmer ikke om at kunne vise sammenhængen mellem IT systemer, deres risikovurderinger og de involverede forretningsprocesser til forretningens procesejere?

Deltagelse er gratis for alle medlemmer af itSMF Danmark. Ikke medlemmer kr. 450,-

 
Databeskyttelsesforordningens rolle i IT-organisationen


Tid: Konferencen afholdes den 16. november 2017 fra kl. 15:00 - 18:00
Sted: Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, København
Kontakt: Caspar Miller, itSMF Danmark

Danske IT-Advokater og itSMF Danmark holder en tre timers konference om Databeskyttelsesforordningens rolle i IT-organisationen. 

Keynote speaker bliver Peter Scheuer, tidligere ISS, og director Kim Bahir Andersen, Itadel (tidligere Tdc Hosting). Der kommer også juridiske indlæg om koblingen mellem databehandleraftaler og Databeskyttelsesforordningen.

Arrangementet er gratis.

Program:

Kl. 15:00 
– Velkomst ved Partner Tue Goldschmieding, Danske IT-Advokater

Kl. 15:05 – Juridisk Indlæg om Databehandleraftalen og koblingen til Databeskyttelsesforordningen ved advokat Henrik Mansfeldt Witt, Integra Advokater og advokat Pia Mondrup, Gorrissen Federspiel, der er medlem af arbejdsgruppen bag D17.

Kl. 15:20 – Keynote: Peter Scheuer, tidligere North European CIO i ISS Services, deler sine erfaringer med at indføre bedre beskyttelse af persondata i store virksomheder. Perspektivet er, hvordan han som IT-direktør ser en simplificeringsproces der skaber bedre data transparens, og en proces, der fører til opbygningen af en operating model, som adresserer GDPR Risk Management and compliance.

Kl. 16:00 – Åben debat

Kl. 16:15 – Pause

Kl. 16:30 – Director, Kim Bahir Andersen, Itadel (tidligere TDC Hosting) designer de it-services, der understøtter it-drift for eksterne kunder og som både behandler og opbevarer data. Kim Bahir Andersen taler om databeskyttelsesforordningen som leverandør. 

Kl. 17:10 – åben debat

Kl. 17:25 – Afslutning om Databehandleraftaler og Databeskyttelsesforordningen og det videre arbejde med D17 ved repræsentant for arbejdsgruppen Partner Kim G. Hansen, Danske IT-Advokater.

Kl. 17:35 – Small talk og forfriskninger

Kl. 18:00 – Afslutning

Målgruppe: Alle med interesse for IT, IT-organisation forstået som mennesker, processer og teknologi, samt interesse for serviceleverancer og beskyttelse af persondata, og juridiske forhold om GDPR.

Tilmelding til arrangementet skal ske til Christina Stage på cst@danskeadvokater.dk

På arrangørernes vegne

 ”Udfordringer med multileverandør-kontrakter?

Tid: den 9. februar 2017
Sted: H.C Andersens Boulevard 12, 1553 København K


Har du også udfordringer med at få mange leverandører til at spille sammen, og hvordan får du tingene til at passe i kontrakterne med de enkelte leverandører?

Kom til inspirationsdag om kontrakter i multileverandør-samarbejder og bliv klogere på de juridiske og kontraktmæssige vinkler gennem en konkret case.

Mødet foregår torsdag den 9. februar kl. 15:00 – 17:00.

Vi har fået lov at låne lokaler hos advokatfirmaet Gorrissen Federspiel på H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København K, hvor partner Tue Goldschmieding (der også deltog som taler på sidste års itSMF-konference) er vært.

Der vil være lidt forplejning i forbindelse med mødet og mulighed for at netværke efterfølgende.Tilmeldingsfrist den 8. februar.


Title:
IT4IT Management in a Hybrid world
Time: Den 10. november kl. 15. - 17.
Place: HP, Engholm Parkvej 8, Pt. First Floor DK-3450 Alleroed


Abstract:
These days IT is all about speed. Many methods are being introduced in IT to facilitate this such as SAFe, DevOps etc. Typically these radically change the process of working and in doing so introduce new toolchains that automate the delivery of results.

What we set our self out to create with the IT4IT initiative was once and for all to create a complete toolchain across all of IT that allow you to gain insight across ALL of IT and create speed and agility across all service delivery, not just in-house software development.

In this talk we will explore how IT4IT is focused on the information model across IT. It focus on the big picture value creating steps in IT and address the need to work in a hybrid environment with many supplier, with legacy and new services and with a rich service hierarchy.

Key take away is:
- Realize that there is no need to reinvent the wheel in defining the management systems of IT
- Learn what the IT Service Backbone is: how to Really getting to understand you service delivery

Lars Rossen:
Chief Technologist for HP Software’s cross portfolio program. Created the first version of the IT4IT Reference Architecture, which is now transferred to the IT4IT standard Forum in The Open Group. Continue to be the lead architect for the IT4IT initiative both in HP and in the Open Group. In HP Software, this form a foundation for the development of the IT management portfolio of products. As well as guide many customer implementation.

Joined the HP Software portfolio architecture and strategy team in 2006 and has had many leading roles in defining and progressing the current solution portfolio. Before the current IT4IT role, Lars was part of the core team that defined HPs CloudSystem strategy and solution portfolio.

Before joining the portfolio strategy office, Lars headed up HP’s Operational Support System practice for Europe, Middle East and Africa where he played an important role in linking the vision of eTOM, NGOSS, and ITIL into practical solutions through HP’s Integrated Service Management blueprint. That design served as the basis for how many cloud services are managed today.

Lars holds an MS in engineering, an executive MBA with focus on technology management, and a PhD in computer science from the technical University of Denmark.
 


itSMF-studietur den 23. september – Workshop med Simone Jo More

Sted: Scandic Copenhagen.

Tid: Den 23. september kl. 10:30 - 16:30 (efterflg. middag)
Kontaktperson: Peter Hero, mail: peter.hero@itsmf.se

For tredje år i træk arrangerer itSMF Sverige sammen med itSMF Danmark en unik studietur til København.

Vi holder en workshop med den internationale anerkendte ITSM-guru Simone Jo More.
Over middag holder Rikke Vogelsang fra Nordea et oplæg om deres ITSM-rejse.
Stuart Rance:


RESILIA™ Cyber Resilience Best Practice & 
ITIL® Practitioner, more than just a new exam

Dato: 
11. maj 2016 klokken 15:00-17:00
Sted: 
Microsoft, Kanalvej 7, 2800 Lyngby. Parkering under Lyngby Storcenter
Kontaktperson: Michael Imhoff

RESILIA™ Cyber Resilience Best Practice

Synopsis:
Traditionally there has been a complete separation between information security management and IT service management, but we are increasingly seeing a need for ITSM people to understand and work with cyber resilience and for cyber resilience people to work with and understand ITSM.

This presentation by the lead author of the new Axelos cyber resilience publication, and Axelos chief examiner for cyber resilience, will help you to understand why cyber resilience is important to ITSM managers and practitioners, and what you need to do to help align ITSM and cyber resilience.

ITIL® Practitioner, more than just a new exam!

Synopsis:

ITIL Practitioner is much more than just a new exam. Designed to help people make practical use of their knowledge about ITIL, it introduces significant new content to the ITIL portfolio. The new ITIL Practitioner publication includes many new ideas based on approaches that have helped other organizations successfully use ideas from ITIL to improve their service management system.

This presentation by a member of the ITIL Practitioner Architects Team (PAT) will help you understand the structure and content of the publication and the exam, and will explain the nine guiding principles and three critical competencies that are introduced with ITIL Practitioner.
 
Go agile – does and don’ts i arbejdet med agile metoder


Dato: 
15. marts 2016, kl. 13.00 – 16.00
Sted: 
Lautrupparken 40-42, Ballerup indgang Syd
Kontaktperson: 
Per Thønnings
 

KMD inviterer til erfa-møde i ITSMF om anvendelsen af agile metoder som Scrum og Kanban i snitfladerne mellem udvikling og driftsorganisationen. På mødet skal vi drøfte hvorfor agile metoder bliver stadig mere populære, hvad de kan anvendes til og ikke anvendes til? Hvad det betyder at arbejde agilt og de effekter det har på hele vores mind-set om samarbejde og service i IT organisationen.
 
KMD har sammen med en række IT -organisationer udviklet et koncept, hvor vi har fusioneret ITIL og agile metoder.
På mødet vil vi gerne dele vores erfaringer om does and dont’s og hvad der skal til for at få succes med metoderne!
 
Agenda

  • Kl. 13.00 Velkomst og præsentation
  • Kl. 13.15 Go agile – en introduktion til det agile mind-set og metode og de pains, som vi oplever at de agile metoder kan afhjælpe 
  • Kl. 14.00 Go agile – hvordan responderer vi på forandringer? Det agile mind-set bryder med vanetænkningen, men hvordan?    
  • Kl. 14.30 Pause
  • Kl. 14.45 ITIL baseret Kanban – KMD’s erfaringer med does and dont’s i implementeringen af metoderne i 7 forskellige It-organisationer
  • Kl. 15.15 Workshop Go agile – det nye sort – eller en praktisk tilgang til en kompleks virkelighed?
  • Kl. 15.50 Afrunding
AXELOS Professional Development Program – hvad er det og hvordan kan det bruges?


Dato: 19. januar 2016 klokken 15:00-17:00.
Sted: Microsoft, Kanalvej 7, 2800 Lyngby.

itSMF Danmarks kompOplæg ved Johnny Jensenetenceudviklingsudvalg inviterer til inspirationsmøde om AXELOS’ Professional Development Program med henblik på at informere interesserede medlemmer om, hva