Konference 2014 Konference 2014

Konference 2014

Om konferencen

Nye teknologier, nye måder at levere it-service på og nye samarbejdsformer ændrer grundlæggende på de vilkår it-organisationerne kommer til arbejde under. Der sker i øjeblikket en omfattende global digitalisering af virksomhedernes infrastruktur, it-værktøjer og arbejdsprocesser, som stiller helt nye krav til ledere og ansatte i it-afdelingerne. Det er præcis de udfordringer og forandringer, som konferencen handler om. Den henvender sig til professionelle IT Service Managers og it-medarbejdere, der gerne vil have et fagligt input og indblik i fremtiden inden for IT Service Management.

I dag er it blevet en strategisk del af forretningen. Topledelsen efterlyser vækst, bedre service, der understøtter digitale kunderelationer og en mere effektiv drift. Der er både fokus på toplinjen, på bundlinjen og på kvaliteten af serviceleverancer.
For at professionelle inden for IT Service management kan opfylde disse nye krav skal de både kunne arbejde på tværs i egen organisation, samarbejde med eksterne organisationer og indgå i nye typer partnerskaber. Det vil i høj grad ændre ved de kvalifikationer og kompetencer, der fremover efterspørges hos den enkelte medarbejder.

Denne nye virkelighed stiller krav til ”Best Practice” og de kompetencer, som it-organisationerne skal besidde i fremtiden. Det er den nye ”Best Practice”, som bliver konferencens omdrejningspunkt.

For at dække hele spektret er konferencen delt op i to spor: Professional og People

Professional (ITSM):

Nye teknologier og serviceleverancer inden for IT Service management ændrer styrkeforholdet mellem it-organisationen og forretningen. Det er i højere grad forretningen, der efterspørger de nye typer serviceleverancer end it-afdelingen. Dermed bliver it-investeringer drevet af forretningen.

Det betyder at kravene til it-organisationer ændres på to fronter. Dels stilles der højere krav til hastigheden af service leverancer dels kræves flere standardprodukter. Det påvirker aftalerne og SLA’er mellem it-organisationen og forretningen. It- organisationen bliver nødt til at tilpasse sig forretningen.

Dette spor handler om de nyeste tanker inden for ”Best Practises” og de nyeste værktøjer inden for IT Service Management.

People (Soft values):

IT Service Management er ikke kun it-værktøjer og arbejdsprocesser. For at nå resultater er det vigtigt at få mennesker med. Konferencen ”Racing to the sky” har prioriteret dette tema op i forhold til tidligere konferencer. I takt med at nye værktøjer finder vej ind i it-organisationer og nye samarbejdsformer mellem it-organisationer vinder frem, stilles der krav om nye typer kvalifikationer og kompetencer. Det kan således blive helt afgørende for job og beskæftigelse, om man er klædt ordentlig på til at kunne tackle efterspørgslen.

Governance, ændrede roller og ansvar får større og større betydning, når der samarbejdes på tværs af organisationer, tidszoner og kulturer. Der bliver behov for mere forretningsforståelse hos den enkelte. Der skal bruges mere tid på at pleje relationer til kunder og det er vigtigt at kunne samarbejde med kollegaer i et team.

Dette spor handler om de nye krav, fremtiden stiller til den enkelte leder og medarbejder.

- En spændende fremtid er foran os!

itSMF og DANSK IT indgår samarbejde om efterårskonferencen 2014

.Se præsentationerne her


Kaimar Karu, Head of ITSM at AXELOS
Combining ITIL with DevOps

Stuart Rance, Consultant, trainer and author
Attitudes, behaviour and culture, the future of ITSM

Mark Smalley, IT Paradigmologist
Quit, transform, or jump  - you future in an IT department

Rikke Vogelsang og Thomas Fischer, Nordea
Implementering af it proces governance i Nordea

Ane Storm
Forandringsledelse - da vel ikke det nye sort

Till Winkler, Copenhagen Business School
Professional Service Management:
How, when, and which ITSM processes contribute most to IT performance?


Per Mejer, Certificeret IT-advokat
Jura-vinkler og risikohåndtering i cloud services

Benjamin Orazem, Director for business relationship management and IT service management
Value of IT service management and cloud computing for SMEs

Philipp Koch, Managing Director at INOVAPRIME NORDICS
Big Data is the future of ITSM tools

Flere præsentationer fra konferencen følger snarest