Konferencen 2017 Konferencen 2017

Konferencen 2017Lige meget hvor du kigger hen, vil du høre ordet Integration i en eller anden form og når man begynder at tænke over det, vil du finde ud at, at Service Integration er en meget stor del af vores dagligdag. Dette kan vi se i relation til vores forretning, kunder og leverandører – i både kommercielle områder, i den teknologi som infrastruktur og applikationer benytter og i vores processer og værktøjer. 


IT Service Management Konferencen 2017, vil tage et dybere kig på Service Integration og lave et 360 graders overblik over hvad Service Integration er og hvad det betyder for vores forretning og arbejde som IT Service Management professionelle – både nu og i fremtiden. 

Konferencen vil forsøge at besvare spørgsmål som; Hvordan skal vi samarbejde med vores kunder og leverandører i takt med at integrationen øges? 

Hvad bliver fremtidens rolle for IT afdelingen; Service Integrator, Service Broker eller Service Facilitator og hvad er i øvrigt forskellen?

Hvordan vil Service Integration påvirke og ændre vores basale og afprøvede processer? 

Og endelig, hvordan skal vores værktøjer ændres så de er tilpasset nye behov? 

Oven i dette, vil konferencen sætte fokus på hvad fremtiden vil bringe af Enterprise Service Management, hvor andre forretningsenheder er inkluderet i vores forretningsprocesser og værktøjer. Hvordan vil øger automatisering, robotter og Internet of Things påvirke alt dette? 

Hvordan sikrer vi kontinuerlig alignment og Service improvement, når vi integrerer? 

Det er konferencens mål at samle alle der arbejder med eller har interesse for IT Service Management til 2 spændende og inspirerende dage, med fokus på netværk og ny viden. Vi forvender at have 130 deltagere på konferencen. 

Konferencen vil byde på et godt mix af talere og indlæg med casestudier, og hands-on workshops gennem de 2 konference dage. På først konference dag, vil vi om aftenen byde på middag med underholdning for alle konference deltagere. Endelig overvejer planlægningsteamet, at lave en pre-konference workshop tirsdag d.24.1, og forslag til dette er velkomne. 

Selve konferencen vil være opdelt i 2 spor for talere og i 1 spor til sponsorer. Indlæg vil blive holdt som en blanding af dansk og engelsk, afhængig af taleren. 

Spor 1: Kerne
Dette spor vil være praktisk og jordnært med fokus på centrale områder inden for IT Service Management. Det vil sætte Service Integration ind i konteksten af vores daglige arbejde, processer og metoder samt den udvikling der foregår inden for området i øjeblikket. Her får deltagerne den basale nødvendige og brugbare viden om Service Integration. 

Spor 2: Specialist
Dette spor indeholder sessioner på et avanceret niveau. Deltagerne må forvendtes at have en vis viden om IT Service Management og er interesseret i at høre om; Strategier, Trends, udvikling indenfor best practises og indsigt i fremtiden inden for Service Integration.

Spor 3: Sponsor / Workshop
Dette spor er reserveret til sponsorer og workshops - alle med temaet Service Integration


English 
Wherever you turn, you will hear the word Integration in some way or the other, and when you start to think a bit more about it, you discover, that Service Integration is a major part of our daily workings - everywhere you look. This is towards the business, the customers and vendors – in both commercial dealings, in the technology of our infrastructure and applications - and in our processes and tools. 

The 2017 IT Service Management conference will take a deeper look at Service Integration and take a 360 degree look at what Service Integration is, and what it means for our business as IT Service Management professionals - both now and in the future. 

The conference will seek to answer questions like; How are we going to co-operate with customers and vendors, when integration deepens? 

Will the IT department become a Service Integrator, a Service Broker or a Service Facilitator and what is the difference? 

How will service integration affect and change our basic and well known processes? And how are our tools to be modified to support new demands? 

In addition, the conference will look at what the future will bring in terms of Enterprise Service Management, where other business support units are included in our business flows. And how will Automation, Robots and Internet of things affect all this? 

How do we make sure that there is continual alignment and Service improvement, when we integrate? 

The aim of the conference is to gather all who works with or have interest in in IT Service Management for two inspirational conference days, with focus on networking and new Insights. We expect to have around 130 participants in the conference. 

The conference will have a setup with a good mix of lectures, cases and hands-on workshops, throughout the 2-day program. In the evening of the first conference day, we will serve a nice dinner with entertainment for all participants as part of the conference price. The planning team is considering to create a Pre-conference workshop on Tuesday Oct. 24th - the day before the conference starts, if the incoming proposals allows for a program to be made. 

The conference will be split into 2 tracks for speakers and 1 track for sponsors, and will be held in a mix of Danish and English, depending on the speaker.

Track 1: Core
This track is meant as a practical, hands-on and “down to earth” track, with focus on the Core of IT Service Management. It will place Service Integration in the context of our work, processes and methods and the development happening. It delivers the Basic knowledge of topics needed for Service Integration in the daily work. 

Track 2: Specialized
This track contains sessions on an advanced level. The attendees must be expected to have some knowledge within IT Service Management and are interested in Strategies, Trends, New Developments within best practice and Insight in the Future of Service Integration.

Track 3: Sponsor / Workshop
This track is reserved to sponsors sessions and misc. workshops all within the topic of Service Integration
 

 


 


Se præsentationer

Day 1

Anders Linde, Dansk Standard
EU Persondataforordningen, ISO/IEC 27001 og de nye privacy-standarder

Signe-Marie Hernes Bjerke, Helping IT teams to reach business goals and create customer value
«Lean på 1 time! Et lynkurs i Lean og prosessforbedring»

Claire Agutter, Director of Scopism Limited
Getting started with SIAM

Lena Stormvinge, Head of Training & Consulting, KCS Trainer at ComAround
KCS - Global Support Strategy

Lise Dall Eriksen, Senior Konsulent hos BlueHat P/S
Multisourcing – hvordan kan SIAM skabe værdi?

David Aadne, Business Development Director at ComAround
Integrated knowledge in the modern enterprise

Tom Morton, Cognitive and Analytics Consultant at IBM
Cognitive Technology and Service Management

Janus A.S. Morthorst, Leader for Employees – Global in IT at Nordea
What Good Looks Like in IT Operations

Daniel Breston, Business Technology Consulting Coach
Keynote: DevOps hates SLAs (or does it)?

Day 2

Christian F. Nissen, Partner, BlueHat P/S
DevOps for begyndere

Steve Morgan, Director at Syniad IT
10 Tips to ensure the success of your SIAM programme

Simon Klein, Afdelingschef, Customer Operation Management, TDC Erhverv / TDC Netdesign
Strøm til kundeoplevelsen og ITIL processerne

Sami Laurinantti, Senior Advisor at Sofigate
Practical experience in implementing and running a SIAM Function

Ulla Zeeberg, Process Specialist at UNOPS
From Policy to Practice - reengineering and relaunching processes in UNOPS

Tammy Briggs, Dynamics 365 Presales Specialist at AlfaPeople UK LTD
AlfaPeople: The Global, Microsoft-native Modern Service Management Provider

Kirsten M. Olesen, Senior Support Consultant at DONG Energy
DONG Energy Service Catalog

Anders Figenschow, ‎Lead Infrastructure Engineer at Sopra Steria AS, Norway
IoT and Service Management platforms

Carsten Beck, Director/Futurist, Copenhagen Institute for Futures Studies
The Future of Service Management.