FAQ om medlemskab FAQ om medlemskab

Medlems FAQ

På denne side kan du finde nogle af de hyppigst stillede spørgsmål, som vi får fra vore medlemmer og andre omkring foreningens virke og organisation. Listen udbygges i takt med at vi modtager spørgsmål som, vi mener, kan have generel interesse.

Q. Kan man som medlem benytte itSMF website til at reklamere for egne produkter eller events?
S. Såfremt der er tale om andre non-profit eller interesseorganisationer er det efter bestyrelsens opfattelse i orden, hvis det skønnes relevant for vore medlemmer. For andres vedkommende er det ikke en mulighed.

Q. Kan ikke-medlemmer deltage i events eller købe bøger i bog shoppen.
S. I udgangspunktet kan en non-profit organisation som itSMF ikke servicere ikke-medlemmer. Man vil derfor ikke kunne deltage i ERFA møder, benytte bog shoppen eller de mange andre tilbud, som er tilgængelige for vore medlemmer. Det er dog muligt for ikke-medlemmer at deltage i foreningens konferencer, men til en noget højere pris.

Q. Kan jeg få adgang til medlemslisten?
S. Nej, vi udleverer ikke vores medlemsliste til personer udenfor bestyrelsen.

Har du andre spørgsmål til foreningen eller de enkelte udvalg, så er du meget velkommen til at fremsende dem til os; enten til vor administrator eller en af de mange kontaktpersoner i bestyrelse og udvalg.