Medlemsfordele Medlemsfordele

Medlemsfordele

Som navngivet medlem af foreningen har du adgang til en række services og særlige fordele, som vist nedenfor. Vi arbejder løbende på at udvide mængden af tilbud til vore medlemmer, så hold øje med siden her.

 • Deltagelse i foreningens efterårskonference. Den populære konference er et at vore kerneprodukter og omfatter indhold af høj faglig kvalitet, samt gode muligheder for at etablere faglige netværk med ligesindede.
 • Gratis deltagelse i foreningens mange erfagrupper, der dækker en række områder indenfor Service Management området. Erfagrupperne er et andet af foreningens kerneområder, idet det er her medlem-til-medlem vidensdelingen foregår mest intensivt.
 • Modtagelse af foreningens elektroniske nyhedsbrev, som indeholder nyttige og interessante artikler om service management.
 • Adgang til verdens største uafhængige netværk på Service Management området, gennem itSMF's internationale organisation, samt netværket af Service Management interesserede i Danmark, repræsenteret ved vore mange medlemmer.
 • Mulighed for at påvirke udviklingen af Service Management området såvel nationalt som internationalt. itSMF Danmark deltager i en række officielle fora under itSMF International, og har her mulighed for at påvirke udviklingen i den retning som gavner vore medlemmer mest. Ligeledes arbejder vi løbende på at skabe en større synlighed af foreningen herhjemme, så vi i stigende grad kan øve indflydelse på de områder, der er relevante for vore medlemmer.
 • Adgang til et bredt spektrum af materiale, webcasts m.v. over interessante emner, leveret gennem itSMF internationale organisation. itSMF International arbejder løbende med at udvide omfanget at deres servicetilbud, som så kan komme vore medlemmer til gode.
 • Adgang til at downloade de internationale fagtidsskrifter ”Servicetalk” og "At Your Service", der indeholder artikler, nyheder m.v. om hvad der er oppe i tiden på Service Management området.


Skulle du have ideer til forbedringer af medlemstilbuddene, er du velkommen til at kontakte os på info@itsmf.dk

 

 

Ydelserne dækker


 • Udveksling af erfaringer gennem itSMF’s erfagrupper
 • Adgang til at downloade de internationale fagtidsskrifter ”Servicetalk” og "At Your Service",
 • Adgang til medlems website indeholdende nyheder, diskussionsforum, elektroniske publikationer
 • Mulighed for at etablere netværk mellem medlemsvirksomheder
 • Deltagelse i videreudvikling af ITIL proces rammeværket gennem international arbejdsgruppe
 • Deltage i review og godkendelse af nye itSMF publikationer
 • Påvirke udvikling af IT Service Management branchen i Danmark gennem foreningens arbejde