Opgavebørs Opgavebørs

Opgavebørs

Opgavebørsen er stedet hvor de frivillige fra itSMF Danmark kan lægge opgaver ud til andre frivillige og foreningens medlemmer generelt.

Engang imellem opstår der opgaver hos både bestyrelsen og udvalgene, hvor der er brug for eksperthjælp. Det kan f.eks. være ”ekspert hjælp” af juridisk, HR eller økonomisk karakter.

Opgaven ejes af udvalgsformanden eller bestyrelsesmedlemmet der lægger opgaven på opgavebørsen. Det er således denne person der sørger for oprettelse og nedlæggelse af opgaven når den er udført eller forældet.

Oprettelse/nedlæggelse sker ved henvendelse til: webadmin@itsmf.dk.

Kan du være behjælpelig med en opgave bedes du rette direkte henvendelse til opgavens ejer.

______________________________________________

Job-opslag fra Eventudvalget
22. maj 2012

Har du lyst til at arbejde med planlægning af og være med til afholde ERFA møder og Konferencer?

Er du kreativ og kan du omdanne ideer til praksis, kan du lide gode proffesionelle diskussioner, vil du være på forkant med hvad der foregår i vores itSMF verden?

Så er Eventudvalget stedet for dig.

Til november afholder vi endnu en konference - i år skal den foregå på Galopbanen i Klampenborg. Konferencen forløber over to dage med flere forskellige spor, netværksmiddag og spændende talere.

Vi planlægger også ERFA møder der afholdes ude i de forskellige medlemsvirksomheder - vores målsætning er 10 arrangementer om året.

Hvis du har lyst til at deltage eller har spørgsmål, er du velkommen til at tage fat i ét af udvalgets medlemmer.

Lad os høre fra dig.

Hilsen
Jens Nüchel Petersen
(Eventudvalget)

______________________________________________

Job-opslag fra Marketingudvalget

Har du lyst til at arbejde med marketing og være med til at tiltrække endnu flere medlemmer og sponsorer til foreningen?

Vi er p.t. 4 medlemmer i marketingudvalget og vi kunne godt bruge flere. Er du kreativ og kan du omdanne ideer til praksis, så er Marketingudvalget stedet for dig.

I 2011 og 12 har vi koncentreret os om at bygge en ny og moderne website med flere fordele for både medlemmer og sponsorer. Vi har også udarbejdet en strategi for tiltrækning af flere sponsorer til foreningen. Sponsorarbejdet fortsætter i 2013 og der kommer flere opgaver til, hvor målet er at trække flere medlemmer og sponsorer til foreningen.

Du kan læse udvalgets kommissorium her

Hvis du har lyst til at deltage eller har spørgsmål, er du velkommen til at tage fat i ét af udvalgets medlemmer.

Lad os høre fra dig.

Hilsen
Heidi Hyre-Fenneberg
(Sponsor for Marketingudvalget)

______________________________________________

Job-opslag fra Publikationsudvalget

Har du lyst til at lære hvad der sker ift. informationer/bøger mv, som findes inden for ITSM?
Og har du lyst til at præge/hjælpe dette arbejde, så læs videre.
Det er ikke et krav, at du er ekspert og ved alt, for at kunne hjælpe tilJ
Publikationsudvalget har brug for nye medlemmer til at deltage aktivt i udvalgets arbejde.
Dette omfatter bl.a. porteføljestyring af bogshoppens indhold samt relevante informationer til vores medlemmer ift. ITSM.
Vi er lige nu i gang med et spændende arbejde med hvad vi ønsker at tilbyde på bogshoppen.
Så det er en god mulighed for at lære hvad der findes også inden for ITSM.
Arbejdet kan også omfatte oversættelsesarbejde, understøttelse af whitepapers og lignende,
som skal udarbejdes og potentielt samarbejde med itSMF International og andre lokalafdelinger af itSMF.

Du finder udvalgets kommissorium her, som pt. ikke afspejler, at udvalget har skiftet navn fra bogudvalget til publikationsudvalget.

Hvis du har lyst til at deltage eller har spørgsmål, er du velkommen til at tage fat i ét af udvalgets medlemmer.
Lad os høre fra dig.


Hilsen
Christina Kruse
(formand for publikationsudvalget)