Organisering Organisering

Organisering

Foreningen har fordelt nogle af de kritiske opgaver i såkaldte udvalg, hvor der med en mindre gruppe af medlemmer bliver taget vare om opgaverne der skal løses. Hvert udvalg har en formand som står som ansvarlig for at drive udvalgets opgaver fremad og som hvert kvartal deltager i et bestyrelsesmøde hvor der afrapporteres fremdrift og status, samt aftales opgaver for den kommende periode.

Event & Marketingudvalget står for planlægningen og afholdelsen af foreningens inspirationsdage og årlige konference – det er her foreningen virkelig møder medlemmerne og hvor medlemmerne møder hinanden og får ny viden og kan dele erfaringer. Dette team kører hele forløbet igennem fra planlægning til afslutning og for konferencens vedkommende, med efterfølgende undersøgelse af hvor godt konferencen blev modtaget af deltagerne.
Det er også udvalgets opgave at sørge for foreningens synlighed i markedet med henblik på at tiltrække medlemmer og sponsorer. Udvalget står endvidere for foreningens website.

Kompetenceudviklingsudvalget arbejder med de udenlandske certificeringsfirmaer, både med hensyn til at sætte nye eksamener sammen, reviewe spørgsmål osv, men også sørger for at udvalgte eksamener tilbydes på dansk her i landet.

Publikationsudvalget er en meget vigtig del af foreningen, her tilbyder vi input til mange forskellige bøger indenfor IT Service Management og omkringliggende emner. Publikationsudvalget står for, at sørge for, udvalget er det rette i vores Bogreol.

Redaktionsudvalget står for itSMF’s Nyhedsbrev.
Vi udkommer 8 gange årligt og forsøger med Nyhedsbrevet at have fingeren på pulsen med, hvad der sker indenfor Service Management i Danmark og internationalt.
Vi leverer uddybende artikler om emner inden for Service Management ligesom virksomhedsprotrætter med ”levende mennesker” der beretter om arbejdet inden for og med Service Management er et tilbagevendende emne.
Nyhedsbrevet er ligeledes stedet hvor Events (Konference og Erfa møder) bliver annonceret, endeligt fungerer Nyhedsbrevet som talerør for Bestyrelsen og foreningens aktiviteter.

Du er velkommen til at bidrage til Nyhedsbrevet med ideer til artikler, kommentarer og indlæg.

itSMF DK arbejder sammen med de andre nordiske lande og vi har derfor et Nordisk Samarbejdsudvalg som forestår samarbejdet med de andre lande, deler erfaringer, planlægger events sammen osv.

Kontaktpersoner

Bestyrelse

Bestyrelsen

Udvalg

Under disse link kan der findes yderligere oplysninger om hvert udvalg, hvem der er formand, samt hvilke opgaver der løses.

Hvis du har interesse i at give en hjælpende hånd i et af disse udvalg, så skal du være meget velkommen – og du kan selv tage direkte kontakt til udvalgets formand og melde dig!


Kompetenceudviklingsudvalget

Publikationsudvalget

Event og marketingudvalget

Redaktionsudvalget