Bo Bo

På opdagelsesrejse hos de udenlandske itSMF foreninger

April 2014
Af Bo Svarre Nielsen


Bare rolig. Jeg har ikke været i udlandet. Det var bare en rundrejse på de udenlandske itSMF foreningers hjemmesider. En opdagelsesrejse i nyhedsbreve, konferencer og andre aktiviteter. Hvad laver de derude? Sker der noget interessant i udlandet? Det korte svar er: Ja, det gør der. Men vi kan sagtens være os selv bekendt.

Os danskere glemmer nogle gange at se ud over vores egen Service Management andedam. Nu har jeg været på opdagelsesrejse rundt på forskellige landes itSMF hjemmesider for at se, hvad der rører sig. Kan vi blive inspireret? Lad os starte med Frankrig. Bortset fra en konference ser det ikke ud som om, der sker noget som helst.

Så går det langt bedre i Tyskland. Hvad det jo også gør i al almindelighed. I Tyskland arrangeres der ERFA- møder ligesom hos os. De samme typer af emner, men der streames også under navnet itSMF Live. En særlig type ERFA-gruppe er CIO Roundtable, som fokuserer på ledelsesmæssige aspekter. På det seneste møde var det emner, som f.eks. omkostninger og benchmark af omkostninger, datasikkerhed og compliance, intern marketing af it, samt internet of things.

Positionspapirer

Endelig udgiver itSMF Tyskland en række publikationer, som ser ret spændende ud. Det er små bøger, som de kalder Positionspapirer, der sætter Service Management i relation til brede emner, som eksempelvis outsourcing, sociale medier, strategiudvikling mm.

USA udgiver en række e-publikationer, som behandler aktuelle emner. I det seneste nummer var det om Fremtidens it og Service Management. Hovedpointen var, at it-organisationen i fremtiden bliver meget mere integreret i forretningsorganisationen og at dette har mange implikationer for itSMF.

Man kunne blive ved. De fleste lande ligner os en del, men der er to emner, som næsten alle itSMF foreninger arbejder med.

Fremtiden er hot

Fremtidens Service Management er et meget hot emne. Næsten alle foreninger behandler emnet på én eller anden måde. Der er flere lande, som i den forbindelse via undersøgelser prøver at finde frem til lokale Best Practices i fremtidens Service Management. Det kan måske opfattes som en tilbagevenden til dengang itSMF var eksponent for Best Practices.

Det andet hotte emne er dataindsamling. Mange foreninger står for diverse undersøgelser på området. Det kan være i samarbejde med universiteter. F. eks en undersøgelse af kommunikationens betydning i it. Det er itSMF i Tyskland, der gennemfører den i samarbejde med det internationale universitet på Cypern. Det kan også være undersøgelser blandt medlemmer, som initieres af itSMF. Resultaterne kan indgå i Best Practices for det pågældende land.

Alt i alt synes jeg, at itSMF Danmark gør det udmærket i sammenligning med andre lande. Men der er gode idéer at hente.

 itSMF Tyskland