2-michael 2-michael

Formand Michael Imhoff Nielsen, itSMF Danmark: ”IT optagelsestallene er gode nyheder”

August 2016
Af Flemming Kjærsdam


”Det er naturligvis glædeligt at så mange søger ind til på de videregående it-uddannelser. Vores håb er dog, at endnu flere unge vil blive uddannet og eventuelt forske inden for IT Service Management området,” siger formand for itSMF Danmark Michael Imhoff Nielsen.


”Vi har igennem de seneste år oplevet en stigende interesse fra flere universiteter, specielt IT Universitetet og Copenhagen Business School, hvor flere har gennemført opgaver på bachelor, master og ph.d. niveau.

I itSMF Denmark støtter vi op om disse initiativer i det omfang vi har kendskab til dem,” siger han.

itSMF Danmark holder jævnligt informationsmøder om ITSM uddannelsen på ITU og har aktivt promoveret resultaterne af de surveys CBS har udført på området. De nye optagelsestal på de videregående it-uddannelser betyder, at itSMF må afklare, om vi skal være endnu mere aktive end i dag, i forhold til universiteterne og andre videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark, der udbyder videregående it-uddannelser.

”Vi har en klar fornemmelse af at på trods af stigende outsourcing af drift og support til områder uden for Danmarks grænser, er der samtidig et stigende behov for lokalt ansatte med den forretningsmæssige forståelse og indblik i sammenhængene af de it-services, der leveres til forretningen. Vi ser jævnligt at der søges efter ”Service Delivery Managers” og tilsvarende titler”, siger Michael Imhoff Nielsen.

.