boganmeldelse boganmeldelse

Boganmeldelse: TRIM: The Rational IT Model – How to use IT Service Management

August 2017
Af Caspar Miller


Titel:
TRIM: The Rational IT Model – How to use IT Service Management
Forfatter: Pelle Råstock
Målgruppe: ITSM-folk, der søger en lettere tilgængelig model end det fulde ITIL framework.
ISBN: 9789401800525
Udgiver: Van Haren Publishing
Årstal: 2016
Sideantal: 274
Forudsætninger: Kendskab til IT Service Management og ITIL (Foundation) anbefales.

Seneste skud på stammen af frameworks inden for IT Service Management er TRIM – The Rational IT Model. Bogen er udgivet i 2016 og danner grundlag for en certificering, der så dagens lys i sommeren 2017. Modellen – og bogen – baserer sig i vid udstrækning på ITIL, og ifølge forfatterens eget udsagn er det da også anbefalelsesværdigt (om end ikke en forudsætning) at have kendskab til ITIL på minimum Foundation-niveau for at opnå det fulde udbytte af modellen.

Ligesom ITIL er TRIM inddelt i en række faser, der langt hen ad vejen svarer til faserne i ITIL-livscyklen; dog er strategifasen lidt mindre omfattende end i ITIL, og designfasen er spredt ud over to særskilte faser, Delivery Control (som også omfatter Continual Service Improvement) og Relations (samt lidt i transitionsfasen også). Ganske som i ITIL beskæftiger transitionsfasen sig med ændringer, og operations med den løbende drift.

De fem faser er dækket af hvert sit kapitel, som udgør det meste af bogen. Den indeholder desuden et indledende kapitel, som er det eneste, der binder de forskellige faser i modellen sammen. Indledningen beskriver to gennemgående case-virksomheder, som bruges til at illustrere eksempler inden for de enkelte emner. Desuden optegner indledningen en sammenhæng mellem de forskellige faser og modellens øvrige elementer, som er funktioner, processer og procedurer, roller og governance.

Specielt på området funktioner adskiller TRIM sig fra ITIL, der stort set kun beskæftiger sig med funktioner i Service Operation-fasen. TRIM omfatter funktioner, der arbejder på tværs af både strategisk, taktisk og operationelt niveau, og bogen understreger, at funktionerne bør varetages af teams (eller andre organisatoriske enheder) der i forvejen eksisterer i virksomheden. Ligeledes adskiller TRIM sig fra ITIL på procesområdet; hvor de fleste nok hurtigt kan blive enige om, at ITIL er meget procestungt, anbefaler TRIM at koncentrere kræfterne om de vigtigste processer og den praktiske udførelse, og i mange tilfælde kan man nøjes med procedurebeskrivelser frem for fuld procesdokumentation.

Modellen er – ligesom SIAM, et anden af de nyere frameworks – mere forberedt på multileverandørsamarbejde. Og leverandørstyring er da også adskilt fra kundefunktionen, idet førstnævnte hører til fasen Delivery Control, mens sidstnævnte hører til Relations.

På ét punkt adskiller procestilgangen i TRIM sig væsentligt fra ITIL; mens ITIL-bøgerne gør meget ud af at understrege, at processer ikke kun er nødvendige i store virksomheder – og AXELOS siden ihærdigt har forsøgt at mane rygtet i jorden – bygger TRIM på det grundlag, at procesdokumentation hurtigt risikerer at blive for stort et brød at bage, og at procedurer i mange tilfælde er tilstrækkeligt, særligt i mindre virksomheder – efter bogens eget udsagn med det formål at gøre anvendelsen mere tilgængelig.

Der er ingen tvivl om, at TRIM er et godt udgangspunkt for virksomheder, der ikke ligger så højt på procesmodenhed, og modellen er noget lettere tilgængelig end mange af de andre, tungere frameworks på markedet, så den er med sikkerhed et godt sted at starte – og glem ikke, kære læsere, at der er tale om best practice, ikke om standarder; så lad jer inspirere af bogen, og tag de elementer fra modellen, I kan bruge – adopt and adapt.

.