inspirationsmøde inspirationsmøde

Inspirationsmøde: Kom og sæt dit aftryk på fremtidens Serviceintegration

August 2017
Af Flemming Kjærsdam


Arbejdsgruppen bag Standardaftalen for IT-driftsydelser 2017, som repræsenterer Dansk IT, IT-branchen og Danske IT-advokater, inviterer i samarbejde med itSMF Danmark IT-virksomheder og kunder til at deltage i uformelle workshops. Formålet er at diskutere indholdet i bilagsskabeloner om services, servicemål og rapportering. De skal udarbejdes med henblik på anvendelse i forbindelse med Standardaftalen for IT-driftsydelser 2017. Ved at deltage i arbejdet kommer man tæt på IT-leverandører inden for ITSM-systemer, IT-kunder, der har faglig interesse i Serviceintegration samt IT-advokater, som arbejder med kontrakter inden for Serviceintegration.

Første møde holdes den 6. september 2017 hos Pension Danmark fra kl. 15.00-18.00.

Hvis du vil tilmelde dig kan det ske her.

Tilmeldingsfrist den 4. september.

Udgangspunktet for diskussionen er Standardaftalen for IT-driftsydelser (D17), som blev lanceret den 12. januar 2017. Standardaftalen indeholder i alt 12 bilag. Arbejdsgruppen inden for fremtidens Serviceintegration vil beskæftige sig med bilagene 4, 5 og 7 - services, servicemål og rapportering.

Mange af de uenigheder, der opstår mellem IT-leverandører og IT-kunder skyldes forskellige opfattelser af indholdet i kontrakterne. En anden årsag til tvisterne er, at stadig flere kunder køber services hos flere forskellige leverandører, således at services leveres i et multisourcet miljø, hvor der ikke findes en standard for Serviceintegration. Formålet med de foreløbig to planlagte workhops er at sætte IT-leverandører, kunder og IT-advokater sammen for at afklare, hvordan man kan formulere bilag, som konkret kan bruges i forbindelse med standardiserede kontrakter.

Det er et meget betydningsfuldt arbejde for fremtidens IT-drift.

Arbejdsgruppen vil holde et par workshops i løbet af de kommende måneder. Planen er, at arbejdet er afsluttet i januar 2018.

Hvis du ikke har kendskab til D17 kan du downloade den her:  
http://itadvokater.dk/wp-content/uploads/2017/01/Driftsaftale2017.docx

Arrangørerne er Certificeret IT-Advokat Kim G. Hansen, Danske IT-Advokater
Certificeret IT-Advokat Tue Goldschmieding, Danske IT-Advokater og
bestyrelsesmedlem Caspar Miller, itSMF Danmark