7 - john 7 - john

December 2017
Af John Joehn Andersen


Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Indlægget bygger på virkelige hændelser. Dette er nævnt som en varedeklaration. Der kan måske være læsere, som har svært ved at forstå, at det ikke er fiktion.

I den sene tv-avis på DR1 bliver koncern IT-direktøren interviewet om en såkaldt IT-skandale. Baggrunden er, at mange af organisationens medarbejdere og eksterne kunder er ophidsede over manglende levering af varer og serviceydelser. Koncern IT-direktøren undskylder på TV og forklarer alvorsfuldt, at det skyldes et nyt – netop idriftsat – it-system. 

Et meget komplekst system, som desværre er født med nogle børnesygdomme. Selv med en storslået indsats af alle involverede, er det desværre ikke lykkedes at få fjernet alle børnesygdomme.

"Vi er kede af, at vi ikke har kunnet give vores kunder vores normale, høje service. Vi arbejder på højtryk på at få rettet fejlene og få normaliseret driften/situationen, så vi igen kan leve op til vores høje kvalitetsniveau".  Koncern IT-direktøren ser på journalisten med et blik og et kropssprog som tydeligt udtrykker, at det må enhver - også journalist - da kunne forstå.

Journalisten, som tilsyneladende har gjort sit hjemmearbejde, spørger troskyldigt, om det er korrekt, at ibrugtagningen af det nye IT-system sker som en trinvis implementering. Og at en anden del af koncernen står overfor at skulle tage IT-systemet i brug i nær fremtid.

”Burde den idriftsættelse ikke udsættes, til fejlene er løst og kunderne kan få leveret de bestilte varer og tjenesteydelser?” lyder det direkte spørgsmål fra journalisten. Koncern IT-direktøren bliver synligt overrasket. "Vi er nødt til at sætte det i drift. Vi kan ikke standse ibrugtagningen. Det vil blive alt for dyrt.  Aftalerne på vores eksisterende system er opsagt. De aftaler kan ikke bare forlænges." Koncern IT- direktøren viser tydeligt, at interviewet må stoppe. "Vi er simpelthen nødt til at fortsætte efter den besluttede plan. Det kan ikke være anderledes. Alt andet vil være uforsvarligt." 

Journalisten vender sig mod kameraet. "I morgen har vi repræsentanter for tre af de største kunder i studiet. Her skal vi høre deres reaktion på koncernens beslutning om at gå videre på trods af, at fejlene ikke er rettet."


 

.