10-bog 10-bog

Boganmeldelse: IT4IT™ Reference Architecture

Marts 2018

Af Peter Ravnholt – Service Management konsulent hos BusinessNow

Titel: The Open Group IT4IT™ Reference Architecture, Version 2.1
Forfatter: Open Group IT4IT ™ Forum
ISBN (HARD COPY): 978 94 018 0071 6
ISBN (EBOOK PDF): 9789401801126
Udgiver: Open Group/Van Haren Publishing
Årstal: April 2017
Sideantal: 158 sider
Målgruppe: ITSM-folk, arkitekter, projektledere og værktøjsansvarlige, som ønsker viden om service models, value streams og organisering af serviceleverancer
Forudsætninger: Viden om Service Management og Servicelivscyklus er en fordel

IT4IT er en standard, som har til formål at beskrive den grundlæggende struktur, aktiviteterne og det informationflow, som skal sikre en struktureret og afklaret håndtering af de (IT) services og produkter, som en serviceleverandør leverer til sin(e) kunde(r).
Bogen er som udgangspunkt nem at gå til, da den bygger på de samme grundlæggende tanker, som vi ser i ITIL, MOF m.m. om at services skal håndteres og kontrolleres gennem alle aspekter af deres livscyklus og ikke kun ud fra et driftperspektiv, som fik det meste fokus inden ITIL ændrede den grundlæggende struktur.

Det, som gør bogen om IT4IT standarden interessant, er, at den kommer med et konkret bud på, hvordan man skal se på leveranceapparatet i form af ’Operating Models’, som en værdikæde defineret af Michael Porter i hans bog, ”Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance” fra 1985. Her er værdikæden beskrevet som strømmen af primære og sekundære aktiviteter, der tilsammen danner grundlaget for, hvordan en service eller et produkt skal leveres.

De primære aktivitetsområder opdeles i value streams, der på mange måder minder om den samme tilgang, som ITIL har til servicelivscyklussen.En af de ting, som gør standarden brugbar, er dens klare definition og arbejde med begrebet ’Service Model’, der er et begreb, som ikke er helt klart beskrevet i ITIL bøgerne. I IT4IT-standarden er der en meget klar beskrivelse af, hvordan servicemodellen bliver udviklet og brugt igennem servicelivscyklussen. I modellen, der er illustreret ovenfor, er det ’Service Model Backbone’, som sikrer, at hver value stream bearbejder servicemodellen, således at næste value stream har det bedst mulige grundlag for at leve op til sit formål.

IT4IT har sin store styrke i den måde, den beskriver de funktioner (roller, data og aktiviteter) i hver af de fire value streams, samt hvilken information (Data Objects), som skal udveksles mellem dem for at skabe det nødvendige informationsflow fra start til slut i livscyklussen.
IT4IT er ikke i sig selv en erstatning af ITIL, men standarden giver et tiltrængt perspektiv på, hvordan information skal flyde mellem aktiviteter, processer og afdelinger, således at der skabes et reelt grundlag for at definere, hvordan understøttende værktøjer skal tilpasses og integreres, så funktionerne begynder at arbejde sammen i praksis, i stedet for at være defineret på papir. IT4IT definerer ikke, hvordan en Incident proces skal se ud, men standarden definerer hvilke data-objekter, processen bør arbejde med og hvordan data bør udveksles på tværs af servicelivscyklussen for at skabe sammenhæng og værdi.

En anden fordel ved standarden er, at flere af de store softwarehuse begynder at støtte op om arbejdet med at udvikle IT4IT, hvilket giver standarden en mulighed for at blive brugbar i praksis, fordi flere af de mest brugte værktøjer begynder at understøtte informations- og samarbejdsmønstre i standarden.

Et andet element i standarden er, at den er opbygget omkring en konceptstruktur, som gør det muligt at præsentere standarden på et overordnet niveau til f.eks. CIO eller andre beslutningstagere for efterfølgende at kunne præsentere mere detaljeret information fra standarden, efterhånden som man får behov for en mere dybdegående gennemgang og beskrivelse ved en workshop med procesejere m.fl. Nedenfor ses, hvordan konceptstrukturen er opdelt i 5 abstraktionsniveauer, hvor de øverste er på overordnet niveau, mens de nederste to lag er forbeholdt mulighed for, at værktøjsleverandører kan tilføje egne abstraktionsniveauer og informationsflow, som skal kunne understøtte de ovenstående niveauer.Overordnet giver bogen et frisk pust til nogle af de uklarheder, der findes omkring ITILs struktur og sammenhænge mellem faser, processer og aktiviteter, som ofte skaber megen forvirring og diskussion, når processer og værktøjer skal implementeres. Standarden kan godt virke lidt nørdet og meget rettet til arkitekter, når man bevæger sig ned i de mere detaljerede lag, men det er rart, at der er en klar struktur omkring informationsflow i standarden.

.