medlemstruktur medlemstruktur

Medlemskab af itSMF

Marts 2018

Kære Service Management interesserede,

I forbindelse med Generalforsamlingen på itSMF konferencen i 2017 blev det besluttet at foreningens medlemmer registrerer sig direkte.

Ændringen medfører følgende fordele for medlemmerne:

• Dit medlemskab er individuelt
• Medlemskabet følger dig ved jobskifte
• Medlemskabet opkræves en gang om året ved kalenderårets begyndelse
• Mulighed for målrettede medlemstilbud til dig med baggrund i dine interesser

Ændringen medfører følgende fordele for itSMF:
• Forenklet medlemsadministration og dermed færre omkostninger
• Mulighed for at målrette vores kommunikation og inspirationsdage
• Fastholde kontakten til medlemmerne trods jobskifte

Hvis du er registreret med aktivt medlemskab, tillader vi os at fremsende en faktura for individuelt medlemskab af 2018.

Personer med aktive medlemskab, der rækker ind i 2018, vil få dette krediteret i fakturaen for dette år.
 
Medlemskab for itSMF 2018 er kr. 1.600,00 excl. moms.

For at kunne sikre vores kontakt til dig, er det vigtigt du opdatere dine medlemsoplysninger her

Du har mulighed for at opgive en sekundær mailadresse, itSMF kan anvende, i fald du skifter job. Vi vil også bede om godkendelse af lagring af persondata (GDPR).


Planlagte events 2018

Som medlem deltager du gratis i foreningens inspirationsmøder

Inspirationsmøder

"Watson" - Cognitive Service Management 
Læs mere

Nudging i IT-organisationer
Mødet giver en times teoretisk indføring i adfærdsøkonomi og nudging, hvorefter vi sammen vil bruge resten af tiden på en case.
Læs mere

Privacy by design
De nye krav i persondataforordningen beskriver et krav om “Privacy by Design”.
Hvad betyder det i et service manager management perspektiv, hvad skal vi tage hensyn til i forbindelse med RfP, design og udvikling?

Tid og sted annonceres snarest i kalenderen på www.itsmf.dk

GDPR
Arrangementer om persondataforordningen.
Persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018

Tid og sted annonceres snarest i kalenderen på www.itsmf.dk

Cognitive Service Desk (Big Data, machine learning og AI)
Arrangementer om persondataforordningen.

Tid og sted annonceres snarest i kalenderen på www.itsmf.dk

Forandringsledelse

Forandringsledelse – inspirationsdag, hvor vi diskuterer, hvorledes vi implementerer vores IT løsninger, således at det bliver naturligt at gøre det ”rigtige”.

Tid og sted annonceres snarest i kalenderen på www.itsmf.dk

SLA/KPI (adfærd, kontrakter)
Kontrakter og SLA’er – hvorledes skal de udformes, så de afspejler det som forretningen i virkeligheden har brug for?

Tid og sted annonceres snarest i kalenderen på www.itsmf.dk

Board Room (business case, styregruppe, serviceintegration)
Lav en BC - Govenance modeller - IT policies og meget mere...

Tid og sted annonceres snarest i kalenderen på www.itsmf.dk

Uddannelsesdag (ITIL, DevOps, IT4IT, VeriSM mm.)
Uddannelse - Sørg for at dine Service management kompetencer er opdaterede.

Tid og sted annonceres snarest i kalenderen på www.itsmf.dk

Årets konference

IT Service Management 2018 - Age of the machines
Afholdes den 24. - 25. oktober på Comwell Roskilde
Nærmere info annonceres snarest på www.itsmf.dk
 

.