7-gruble 7-gruble

Da klappen gik ned

Juni 2017
Af John Jøhn-Andersen


I redaktionen vil vi gerne have lov at spidde aktuelle emner og komme med vores refleksioner over hvad der rør sig i ”vores” verden. John er i den forbindelse faldet over en artikel, der vakte eftertanke.

”Det store antal brugere har desværre overbelastet vores system, og det er vi selvfølgelig rigtig kede af. Nu bliver vi nødt til at se på, hvordan vi fremadrettet tester systemet før prøverne. Grundlæggende handler det om at sikre, at vi har tilstrækkelig serverkapacitet på dagen til at klare den adfærd, brugerne har”.


Hvilket billede får du i hovedet, af ovenstående udtalelse fra en kontorchef i Undervisningsministeriet, til Ritzau den 4. maj? I mit hoved danner citatet et billede af et tilfældigt, uforudsigeligt, nærmest hændeligt uheld ved et it-system.

Det var det ikke. Nærmest tværtimod. Det var fuldstændig forudsigeligt.

Det store antal brugere er et kendt antal brugere. Helt præcist 68.000 folkeskoleelever, der skal til afgangsprøve i skriftlig dansk. Prøven startede 4. maj kl. 9. Eleverne er tvunget til at skulle anvende systemet. Deres adfærd er, at de skulle logge på systemet kl. 9, når eksamen starter. Det kan de ikke. Årsagen viser sig at være manglede kapacitet. Prøven udsættes. 16 ekstra servere kobles til de 20, som ikke kunne klare opgaven. Kl. 9.12 kan eleverne gå i gang. De kompenseres for tidstabet.

Det plejer at være eleverne, der er ramt af eksamensfeber. Her var det systemet, der ikke kunne klare presset.

Billedet i mit hoved er nu et helt andet. Der er tale om en forudsigelig fejl, mangelfuld forberedelse, mangelfuld test af et væsentligt krav – nemlig serverkapacitet - til løsningen. Manglende respekt for elevernes eksamen.

Der er også et billede af en kontorchef, som burde komme med en helt uforbeholden undskyldning i stedet for en gang spinnende vrøvl. (udenomssnak)

Han kan slå sig sammen med formanden for dansklærerforeningens folkeskolesektion som er citeret for denne kommentar:

”Det er vores største frygt for den nye prøve, som skete, da det skaber unødvendig nervøsitet og usikkerhed blandt eleverne, som allerede er nervøse nok”.

”Men det er også en del af vores virkelighed i dag, at alt bliver digitalt. Så eleverne skal også lære at håndtere, at den slags kan ske”.

Elever skal ikke lære at håndtere resultatet af dårlige it-løsninger til deres eksamen.

Jeg er enig i, at vi alle – også elever – skal lære, at it ikke er synonym med fejlfri - og at fejl skal kunne håndteres. Det kan sikkert bygges ind i undervisningen, og det skal ikke læres til eksamen.

De, der har været involveret i etableringen af denne løsning, burde forstørre og indramme kontorchefens sidste sætning:
”Grundlæggende handler det om at sikre, at vi har tilstrækkelig serverkapacitet på dagen til at klare den adfærd, brugerne har”.


 

.

 

John Jøhn-Andersen