Årets projekt 2012 – itSMF Årets projekt 2012 – itSMF

Årets projekt 2012 – itSMF

I lighed med 2010 og 2011 vil vi i år invitere til deltagelse i konkurrencen om ”Årets projekt”.

Med ”Årets projekt” har itSMF’s medlemmer mulighed for at dele best-practice på helt konkret niveau. Vi har ved tidligere års projektfremlæggelser haft lejlighed til at høre om projekter med vidt forskellige emner og mål.

Enhver organisation med itSMF medlemskab har mulighed for at indstille projekter. Vi opfordrer også leverandørmedlemmer til at indstille kundeopgaver til prisen. Afviklingen af ”Årets projekt 2012” vil i år forløbe lidt anderledes end de foregående år.

Årets projekt 2012
Man melder ét projekt til konkurrencen ved at indsende en indstilling svarende til en A4 side til: konference@itsmf.dk

1. Projektets formål
2. Projektets forløb
3. Kritiske succesfaktorer
4. Opnåede resultater


itSMF stiller en mentor til rådighed, hvis I har brug for sparring om formuleringer.

Inden konferencen indstiller itSMFs bestyrelse 4 projekter blandt de indsendte til konkurrencen.
På konferencedagen bliver de indstillede projekter præsenteret på ca. 15 minutter.
Hvis der er interesse for det kan projekter præsenteres i samarbejde mellem kunde og leverandør.
Efter præsentationerne vil bestyrelsen kåre ”Årets Projekt 2012” på baggrund af det indsendte materiale.
Event udvalget håber på bagefter at lave uddybende ERFA møder hos de deltagende projekter.

Deadline for indlevering af indstilling er 1. september 2012.