boganm-michael boganm-michael

”ITIL i praksis – sådan”

Marts 2015
Af formand Michael Imhoff, itSMF Danmark


Titel: ITIL i praksis – sådan
ISBN: 978-87-997909-0-6
Forfatter: Søren Riis-Vestergaard
Udgiver: Westergaard A/S
Målgruppe: ITSM projekt styregruppe, ITSM projektleder, ITSM projekt deltagerer, ITSM praktikere.
Forudsætninger: Kendskab til ITIL

ITIL har i årevis fortalt os om ”adopt and adapt”, altså at vi skal tage ITIL til os, men samtidig huske at tilpasse.

Det er sund fornuft, men der har i tidens løb været skrevet meget lidt om, hvordan man gør det i praksis. Man har været overladt til enten at finde ud af det selv, hvilket ofte har været en ”trial and error” proces, eller lade sig inspirere af andre eller gøre brug af ekstern konsulenthjælp.

Nu er bogen her med fornuftige råd om, hvordan man får sat implementeringen af IT Service Management baseret på ITIL i system. Oven i købet på dansk.

Med udgangspunkt i PRINCE2 og elementer fra Westergaards leverancemodel har Søren Riis-Vestergaard skrevet en rigtig god bog både om selve gennemførelsen og hvordan man opnår en langsigtet forankring i organisationen. Her er altså en fed understregning af, at implementering af IT Service Management har meget lidt med teknik at gøre og alt med forandringsledelse at gøre. Ledelsens opbakning og aktive involvering, den kulturelle transformation af organisationen og det kompetencemæssige løft af medarbejderne er i centrum.

Bogens opbygning
Hvis du søger vejledning i at definere og beskrive en specifik proces eller stille krav om et passende værktøj er dette ikke bogen for dig. Begge dele er naturligvis nævnt og indgår som elementer i den faseopdelte tilgang. Denne bog kan også bruges til at få disse dele sat i system, men brug anden litteratur til detaljerne på netop disse områder. Så det er ikke et spørgsmål om du skal vælge denne bog eller en anden. Du skal vælge denne bog for at få alle elementer i din implementering planlagt og anden litteratur til specifikke detaljer. Altså et både og. Men start her.

Så ”ITIL i praksis – sådan” er lige præcis dette. Sådan kommer du i gang med ITIL. I praksis.

Mangler der slet ikke noget i bogen? Selvfølgelig gør der det. Dels kan man ikke på 250 sider få alt med. Dels vil Westergaard naturligvis ikke afsløre alle ”tricks of the trade”. De har stadig en forretning, der skal køre og fuld respekt for det. Andre leverandører afslører heller ikke hele deres leverancemetode med mindre man indgår et samarbejde.

En deltager på boglanceringen berørte emnet business case og mente godt, at der kunne være mere uddybende information om dette. Det kunne der sikkert også, men som Søren Riis-Vestergaard meget rigtigt fremførte, hørte de måske til på et tidligere stadie. Men det er med i form af PRINCE2’s Projekt Initierings Dokument. Fra salen blev det meget rigtigt tilføjet, at det ikke altid, faktisk ret sjældent, er økonomi der er den primære driver. I mange tilfælde er det compliance, og så er der ingen vej udenom. I andre er det kvalitet. Erfaringen har samtidigt vist at det både er svært at bygge en business case og faktisk også svært at måle på gevinstrealiseringen.

Så bogens indhold dækker en yderst fornuftig del af en implementering af IT Service Management. Bare kig på bogens indholdsfortegnelse:

1. Hvorfor skal du læse denne bog?
2. Hvem er du?
3. Hvordan får du størst udbytte af bogen?

Første del: Fra start til slut – og det slutter aldrig

4. Gennemførelsesmodellen – et overblik
5. Fase 1 – Projektafgrænsning
6. Fase 2 – Organisation
7. Fase 3 – Værktøjsvalg
8. Fase 4 – Procesudvikling
9. Fase 5 – Værktøjsstøtte
10. Fase 6 – Organisatorisk idriftsættelse
11. Fase 7 – Opfølgning og forankring
12. Gennemgående spor 1 – Uddannelse
13. Gennemgående spor 2 – Program- og projektledelse
14. Gennemgående spor 3 – Organisatorisk forankring

Anden del:
Byggesten 204

15. Procesdokumentation – hvad og hvor meget?
16. Det lodrette og det vandrette

Bogen vil kunne købes i vores bogshop på et tidspunkt. Vi annoncerer det når den bliver tilgængelig. God læsning og god ITSM implementering.

 

.