10-bog 10-bog

November 2017 
Af Lars Kristian Larsen


Titel: Operating Model Canvas - Aligning operations and organization with strategy
Forfatter: Andrew Campbell, Mikel Gutierrez, Mark Lancelott
ISBN (HARD COPY): 978 94 018 0071 6
ISBN (EBOOK PDF): 978 94 018 0072 3
Udgiver: Van Haren Publishing
Årstal: Marts 2017
Sideantal: 227
Målgruppe: ITSM-folk, der søger viden om Operating Model.
Forudsætninger: Ingen.

Operating Model Canvas er på mange måder en bog, der som udgangspunkt er en værktøjskasse mere end en bog man læser fra side 1 til 227. Måske lidt i familie med de mange selvhjælpsbøger, der udgives i disse tider. Men lige præcis dét er bogens styrke, fordi begrebet ”Operating Model” er meget oppe i tiden og indgår i mange af de nye service management guidelines og standarder, som eksempelvis IT4IT (http://www.opengroup.org/it4it) eller Service Integration and Management, SIAM (https://www.scopism.com/framework-integration-and-management/)

Så hvis man sidder med det der spørgsmål om hvad Operating Model i virkeligheden er, så giver Operating Model Canvas rigtig god mening. Bogen definerer Operating Model til at være en visuel præsentation (model) i form af et diagram og lignende, der viser forskellige elementer, som er vigtige for at levere værdi. Elementer kan være aktiviteter, mennesker, beslutningsprocesser, information systemer, leverandører, placeringer og aktiver.

Det kan jo godt virke lidt abstrakt og derfor kan det også være noget, som man enten springer let henover eller samler i et hurtigt udsagn, som man mener definerer organisationens centrale værdiopfattelse. Pointen med Operating Model Canvas er at give læseren en værktøjskasse, der kan hjælpe med at gennemføre en analyse, når man skal starte med en ny aktivitet eller ændre og udvikle organisationens strategi.

Det første kapitel giver introduktion til bogen og indeholder alle de, lad mig sige, standardargumenter, som skal overbevise læseren om, hvorfor Operating Model giver mening. Måske ikke helt nødvendigt, hvis man allerede har investeret i bogen. Den første interessante side, for alle os stolte danskere kommer, når bogen beskriver hvordan man skal bruge bogen i 5 trin, illustreret med Lego© klodser. Lige fra identifikation af udfordringen, anvendelse af et canvas til at beskrive den nuværende situation og finde eksempler fra andre organisationer (kapitel 2) over at anvendelse af værktøjskassen (kapitel 3) til man ender med et løsningsdesign (kapitel 4 og 5).

Det centrale element i bogen er det canvas, som er dét centrale værktøj, der knytter bogens budskab sammen. Canvas kan vel beskrives som et tomt lærred, hvor man ”maler” sine observationer, indtil det skaber et samlet billede. Hvis man kan acceptere, at lærredet heldigvis ikke er tomt, men har skabelonen, som man kan male i. En malebog de fleste vel husker og havde glæde af som barn. Her er vi naturligvis i de voksnes verden og det er ikke nok med farveblyanter, men der skal bruges mange ord og tanker.

Operation Model Canvas består af en række elementer, som skal samle tanker og observationer til en visuel præsentation. Det centrale element er værdikæden - det arbejde, der skal gøres for at levere værdi. Til at udføre arbejdet har man organisation med de medarbejdere, der udfører arbejdsopgaverne og de informationssystemer, som medarbejderne anvender. Lokation er også et element, der viser hvor medarbejdere og aktiver befinder sig. Udover organisation der udfører arbejdet, er der også et leverandørelement, som også bidrager til værdikæden. Omkring det hele er styringssystemet (management) der skal lede og drive alle elementer i værdikæden for at skabe den ønskede værdi.

Jeg havde held til at møde forfatter Andrew Campbell på Open Group seminar (http://www.opengroup.org/) og spurgte ham her, om han selv syntes, at man skal læse bogen fra start til slut eller mere anvende den som en værktøjskasse. Andrew lagde vægt på værktøjskassen og på, at forfatterne havde forsøgt at begrænse sig til ét budskab pr. sideopslag. Personligt vil jeg dog anbefale, at man lige læser bogen igennem, hvis man ikke tidligere har arbejdet med operationelle modeller. I den forbindelse giver kapitel 2 forskellige eksempler, som giver et godt indblik i, hvad forfatterne forventer at opnå med bogen.

Det er en omfattende værktøjskasse og bogen kan, på trods af sit meget visuelle design, godt virke overvældende. Men hvis man har behov for at udvikle sin organisation, og analysere værdikæderne, så vil Operation Model Canvas være en bog som man vil gribe til, både når man har brug for at styrke sin egen viden og eller formidle sine resultater tilbage til kolleger og ledelse.
 

.