8-ny medlemsstruktur 8-ny medlemsstruktur

Ny medlemsstruktur fra 1. januar 2018

På to generalforsamlinger, begge i forbindelse med den netop overståede itSMF konference, har foreningen vedtaget en ændring af strukturen for registrering af medlemmer.

Ændring af strukturen for registrering af medlemmer i itSMF var hovedtemaerne på årets generalforsamlinger.

Ændringen vil medføre følgende fordele for medlemmer:

• Medlemmer registreres 1:1 i forhold til itSMF
• Medlemskabet følger medlemmet ved jobskifte
• Medlemskab opkræves ved kalenderårets begyndelse
• Mulighed for tilbud om målrettede medlemstilbud


For itSMF medfører ændringen

• Forenklet medlemsadministration
• Mulighed for at målrette vores kommunikation og tilbud om inspirationsdage
• Fastholde kontakten til medlemmerne trods jobskifte.

Medlemmer, der er eller har været medlem af vores forening, vil få tilbud om det nye individuelle medlemskab.

Medlemskab for 2018 er 1.600,00 kr. ekskl. moms. Og vil blive stilet til dig på din virksomhed (såfremt du opgiver data for denne).

Medlemmer med eksisterende medlemskab, der rækker ind i 2018 vil få tilgodehavende modregnet i fakturaen for det kommende år.

itSMFs medlemmer vil snarest modtage et link til opdatering af personligt medlemskab.

Venlig hilsen
itSMF Bestyrelsen


.