art7 art7

Bestyrelsen på plads

November 2017
Af formand Caspar Miller, itSMF Danmark


”Den nye bestyrelse i itSMF Danmark er nu på plads, med to nye medlemmer som glæder sig meget til at lægge deres kræfter i foreningen. Bestyrelsen har for nylig afholdt sit første møde, hvor der ikke blev vendt op og ned på hele itSMF Danmark, men hvor vi besluttede at sammenlægge event- og marketingudvalgene. Fokus for det samlede udvalg bliver primært at skabe det bedst mulige grundlag for afvikling af den årlige konference, herunder at sikre sponsorindtægter m.v., og sekundært at sørge for opfølgning i løbet af året i øvrigt ved at planlægge og afholde en række inspirationsmøder for foreningens medlemmer.

Fordelingen af bestyrelsens medlemmer på de fire udvalg er på plads, og bestyrelsens fokus bliver nu rettet mod konsekvenserne af den netop vedtagne ændring af medlemsstrukturen, hvor vi overgår til personlige medlemskaber af foreningen. Mere herom i næste udgave af nyhedsbrevet.”

Bestyrelsen og bestyrelsens opgaver:Udvalgene kan du se her

Bestyrelsen kan du se her
 

.