Nyhedsbrev nr. 56 · Juni 2017


Robotten ”Tyra” i Odense Kommune øger datakvalitet og eliminerer rutinearbejde

 Juni 2017
Af Flemming Kjærsdam

I et syv uger langt pilotprojekt i Odense Kommune med software robotter i administrationen har kommunen opnået automatisering af serviceprocesser, bedre datakvalitet og mere tilfredse medarbejdere. ”Det åbner et meget interessant perspektiv for fremtidens digitalisering,” siger IT- og Digitaliseringschef Jørgen Brolykke Rasmussen, Odense Kommune.

Resultatet af et syv uger langt softwareprojekt er effektiviseringer, aflastning af medarbejdere, øget datakvalitet og forbedret dokumentation, så nu får robotten "Tyra" endnu flere opgaver lagt på sine skuldre. Der er mere at komme efter. Allerede i denne måned sættes automatiseringen af en tredje proces omkring tilbagebetalinger i gang. 
Læs mere

Robotterne kommer

Juni 2017
Af Flemming Kjærsdam


40 pct. af danskernes arbejdsopgaver kan automatiseres og overtages af for eksempel computere, robotter eller kunstig intelligens. ”Få jobs og opgaver er det muligt at automatisere fuldstændigt. Men for næsten halvdelen af alle jobs i Danmark er det muligt at automatisere 40 pct. af opgaverne.

Læs mere

 

Gates: Betal skat af robotter

Juni 2017
Af Flemming Kjærsdam 


Microsofts stifter Bill Gates gør sig til talsmand for, at robotter skal beskattes. Logikken er, hvis robotter overtager menneskelige job, betyder det færre mennesker på arbejdsmarkedet, og det betyder, at der kommer færre skattekroner ind i de offentlige kasser. Det ser Bill Gates som en udfordring for velfærdssamfundet.

Læs mere

 

Knapt et år til de nye skærpede EU-persondataregler

juni 2017
Af Flemming Kjærsdam

Omtrent på et-årsdagen før den nye EU-persondataforordning (GDPR red.) træder i kraft, barslede Justitsministeriet med en 1200 sider lang betænkning om de 54 undtagelsesområder, hvor det er muligt at lave nationale særbestemmelser.

Læs mere

 

Databeskyttelsesforordningen – tidsplan for vejledninger

Du kan se tidsplanen her

 

ITSM Zone SIAM Foundation e-learning kursus