2-truslerne 2-truslerne

Syv ud af 10 virksomheder har været udsat for cyberangreb i 2016

Oktober 2017
Af Flemming Kjærsdam


I løbet af de seneste år er risikoen for cyberangreb og it-kriminalitet kommet meget tæt på. Ifølge PwC´s undersøgelse fra 2016 har 69 pct. af de danske virksomheder været udsat for et cyberangreb.
Risikoen for cyberangreb er konstant stigende og trusselsbilledet flytter sig hele tiden.


I indeværende år er store hæderkronede virksomheder og it-organisationer blevet ramt i hjertekulen af forskellige typer angreb. Lad os nævne Mærsk, en række banker, Novo Nordisk, hvor 95.000 navne, CPR-numre og e-mail adresser blev lækket. Den svenske statsminister Stefan Løfven (S) blev presset til at fyre sin indenrigsminister Anders Ygeman, som måtte forlade regeringen sammen med landets minister for infrastruktur.

Ministre fyringerne kom i kølvandet på en it-skandale, hvor ikke certificerede medarbejdere havde haft adgang til personfølsomme data i ministerier.

Risikoen for cyberangreb flytter sig hele tiden. Først og fremmest er det brug af internettet til at gøre forretning, hvor systemer i virksomheder interagerer med systemer på nettet, der giver adgang til store mængder data. I takt med en stigende efterspørgsel efter flere opkoblingsmuligheder og forretningsadgange via mobile teknologier samt øget udveksling af data, stiger risikoen for at informationssikkerheden kompromitteres yderligere.

Den offentlige sektor
I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra 2016, som løber frem til 2020, er det obligatorisk for kommuner, regioner og stat at efterleve principperne i ISO 27001. De skal ikke nødvendigvis certificeres, men de skal indføre kontroller og processer, der opfylder standarden. Når private virksomheder leverer til offentlige myndigheder, vil de ifølge chefkonsulent Anders Linde, Dansk Standard, blive mødt med krav om at efterleve principperne i ISO 27001.

 

.