5.1 Stig 5.1 Stig

Fremtidens Service 4.0 teknologier

Oktober 2017
Af Director, IT Management Stig Borchersen, Valcon

Service 4.0 understøttes aktuelt af mindst 10 digitale teknologier, som muliggør ændrede forretningsmodeller og nye måder at arbejde på.Med Big Data og Analytics kan servicevirksomheder få indsigt i kundernes adfærd, præferencer, erfaringer mv. Dette finder anvendelse ift. interne IT-kunder såvel som forretningens slutkunder. I forsikringsbranchen kan Big Data & Analytics bl.a. anvendes til afsløring af bedrageri og føre til markante besparelser.

IoT gør det muligt at placere sensorer overalt i forbundne enheder, og trække et væld af brugbare data. Sensorer sender realtids-data til centrale databaser gennem netværk og fortæller, hvordan services fungerer og bruges. Herved kan IoT muliggøre beslutningsstøtte i realtid.

Med Cognitive computing kan systemer oplæres. Herefter kan de automatisk tage bedre beslutninger, ved at lære af tidligere fejl. Teknologien kan simulere menneskelige tankeprocesser, og anvende situationsbestemt information om mennesker, steder og ting. Herved kan store mængder af ustrukturerede data vendes til problemløsning og rationaler. Cognitive computing har mange anvendelsesmuligheder, til robotter, talegenkendelse, selvkørende biler mv.

Med Cloud computing kan man virtualisere og forbruge infrastruktur, platforme og applikationer som en service (XaaS). Det giver uanede muligheder for skalerbarhed, fleksibilitet og forbedret time-to-market.

Edge Computing er en distribueret IT-arkitektur, hvor databehandlingen sker i ’periferien’, så tæt på datakilden (fx en sensor) som muligt. Dette kan optimere cloud-systemer, idet tids-sensitive data-beregninger kan foregå lynhurtigt på devices tæt på datakilden, uden kommunikation med et centralt datacenter. Data, som er mindre tids-sensitive kan sendes i skyen til emperisk/big data-analyse og lagring.

Augmented Reality (AR) kombinerer data fra den fysiske verden med virtuelle data, ved brug af grafik og lyd. Man får et ekstra lag af information, som typisk ikke vil erstatte virkeligheden, men udvide den på en eller flere måder. Service-udbydere kan bruge AR til at forsyne teknisk personale med instrukser og manualer. IKEA lancerede i 2013 et katalog med en dertil hørende app, hvor man virtuelt kunne placere IKEA møbler i sit hjem.

Med Robotic Process Automation (RPA) kan man erstatte mennesker med robotter til at udføre regelbaserede arbejdsgange automatisk. Softwarerobotter efterligner en medarbejders administrative opgaveløsning på tværs af systemer og dokumenter.

Smart devicesrt er elektroniske enheder, der er forbundne med andre enheder eller netværk via protokoller som Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 3G etc. Der er udviklet et økosystem af apps og cloud services, som anvender højt ydende Smart devices.


Bionic computing er anvendelsen af biologiske metoder sammen med digital teknologi. Blandt mange anvendelser er udvikling af proteser af legemsdele med original eller forbedret funktion ved at hente signaler fra hjernen.

Med virtualisering af servere kan man udnytte fysisk hardware mere effektivt. Ved hjælp af virtualisering-teknologi er det muligt, at flere virtuelle servere kan køre på den samme fysiske server, hvorved der opnås en besparelse på indkøb af hardware samt strøm, køl, plads mv.
 

.