6-ny medlemsstruktur 6-ny medlemsstruktur

Forslag til ny medlemsstruktur i itSMF Danmark

Oktober 2017
Af formand Michael Imhoff, itSMF Danmark


Bestyrelsen i itSMF Danmark stiller forslag om en ny medlemsstruktur. Det kan man se i indkaldelsen til generalforsamlingen den 25. oktober.
Forslaget om en ny medlemsstruktur medfører en række ændringer til foreningens vedtægter. Ændringerne skal vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger. Derfor har bestyrelsen indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling 26. oktober.

Ændringerne til vedtægterne kan man se på foreningens hjemmeside på http://www.itsmf.dk/ItSMF-Danmark/Generalforsamling.aspx med og uden ”track changes”.

Mere interessant end selve vedtægtsændringerne er den foreslåede ændring og rationalet bag forslaget. Vores forening har en kompleks medlemsstruktur med en opdeling i virksomhedsmedlemmer og leverandørmedlemmer, begge som en individuel udgave og som firmaudgaver med 5, 10 eller ubegrænset antal medlemmer.

Både opdelingen i virksomhedsmedlemmer, leverandørmedlemmer og firmaudgaver har givet foreningen mange udfordringer gennem årene. Det har dels skabt en opdeling, som fra tid til anden har gjort det sværere at finde frivillige og dels krævet yderligere administration.

Administrationen er således gået ud over især større firmaer. Foreningen har mere end svært ved at vedligeholde hvem der egentlig er medlem fra de store virksomheder og medlemmerne ændrer således ofte når den primære kontakt har skiftet job og ingen ved hvem der så skal betale for medlemskabet.

I mange virksomheder oplever vi også at medlemmer kommer fra forskellige dele af organisationen og man derfor har udfordringen med eventuelt at skal finde én sponsor i en del af organisationen eller at dele regningen op mellem flere afdelinger.

Derfor stiller bestyrelsen forslaget med det formål at forenkle medlemsstrukturen. Det betyder, at man er individuelt medlem og at medlemskabet følger dig som person. Det vil gøre det nemmere for det enkelte medlem og nemmere for foreningen.

Fremadrettet vil kontingentet bliver opkrævet i starten af kalenderåret. Det sker for at gøre opkrævningsprocessen simplere og for at spare omkostninger til opkrævning og udsendelse af eventuelle rykkere.

Bestyrelsens håb er, at udover at gøre administrationen mere effektiv, at vi også bliver i stand til bedre at fastholde medlemmer og få en mere aktiv medlemsskare.
 

.