7-iso 7-iso

itSMF Danmark har en finger med i ny version af ISO/IEC 20000 Service Management

Niels Dam, Formand, KUU

Den nye version af ISO/IEC 20000 Service Management har været under forberedelse de seneste 2 år og bliver klar til udgivelse i 2018. Den nye version er omskrevet så den følger den samme struktur som andre Management System standarder (fx Security Management), hvilket gør det meget lettere at arbejde parallelt med flere beslægtede standarder uanset om man går efter en certificering eller blot anvender standarderne til at skabe en fælles ramme for ens Service Management processer.

Senere skal der nok komme yderligere info om selve den ny standard.

Dette indlæg tjener lige så meget til orientering om, hvad det er iSMF DK også er involveret i via vores KompetenceUdviklingsUdvalg eller KUU i daglig tale. Via medlemskab hos Dansk Standard kan vi sende kommentarer til de foreløbige nye versioner og ligeledes deltage i de arbejdsgruppemøder, hvor de indkomne kommentarer behandles og det besluttes, hvorledes dokumenterne skal udformes. Udgivelser i 20000-serien af særlig interesse for itSMF-medlemmer er sikkert de to dokumenter med mapning mellem ISO/IEC 20000 og hhv ITIL og CMMI-SVC, samt den kommende mapning til COBIT 5.

På billedet ses arbejdsgruppen i en af de få pauser udendørs i forholdsvis skarp sol i Okayama, Japan.

Hvis nogen få lyst til at deltage i dette eller andet af det arbejde, der foregår i KUU, så tøv ikke med at kontakte undertegnede.
Mail: Niels Dam
 

 

.