mentorordning mentorordning

itSMF Danmark mentorordning

Oktober 2017
Af formand Michael Imhoff, itSMF Danmark


itSMF Danmark overvejer at etablerer en mentor/mentee ordning for at styrke den professionelle udvikling inden for ITSM. Inden vi gør det vil vi gerne afdække behovet og har derfor lavet denne lille undersøgelse, som vi håber på, at du vil deltage i.


Ordningen kan dække over faglig ITSM sparring og personlig udvikling af karriereveje inden for ITSM.

Vi har følgende spørgsmål til jer:

1. Ser du et behov for en ITSM mentorordning i itSMF Danmark regi?
2. I hvilke rolle kunne du være interesseret i at indgå?
3. Ser du behovet for faglig eller personlig udvikling?
4. Kunne du tænke dig at være med til udvikle mentorordningen?
5. Skriv dine kontaktinformationer nedenfor eller kontakt Kompetenceudviklingsudvalget via http://itsmf.dk/Udvalg/Kompet.udvik.udvalget.aspx
6. Har du yderligere ideer til hvad en ITSM mentorordning skal indeholde?

Svar via https://www.surveymonkey.com/r/VN7WR93

.