Christian F. Nissen Christian F. Nissen

Af Christian F. Nissen, CFN People
August 2013

ITIL kom til Danmark fra Holland

For at finde kimen til itSMF Danmark skal vi helt tilbage til 1999. Mere nøjagtigt den 9. november 1999. På en ganske almindelig tirsdag bragte ComputerWorld et læserbrev af en konsulent ved navn Robert Jan Borchers. Robert var kort forinden flyttet fra Holland til Danmark og arbejdede som konsulent i et mindre konsulentfirma. Med ham flyttede det glade budskab om ITIL fra Holland til Danmark. Læserbrevet hed ”Nyt til IT-driftens brandkorps”, og Robert må have ramt et vigtigt behov, for den dag i dag møder jeg stadig ligesindede fra dengang, der har en klar erindring om Roberts læserbrev. Hvis nogen enkeltperson skal have æren for udbredelsen af ITIL i Danmark er det i høj grad Robert.

Han tog senere initiativ til en System Management erfagruppe for driftschefer under Dansk IT. Vi mødtes nogle få gange, inden gruppen gik i opløsning. Ud over at Dansk IT, eller Dansk Dataforening som foreningen hed dengang, ikke greb bolden, var problemet nok, at de danske it-organisationer heller ikke var modne til at begribe en Best Practice som ITIL. En enkelt virksomhed skilte sig dog ud fra mængden, idet KMD efter et inspirationsmøde den 14. april 2000 med Robert Jan Borchers besluttede at tage ITIL til sig. Flere af os andre fik dog anskaffet bøgerne og satte os ind i ITIL. Samtidig begyndte flere leverandører af både værktøjer og konsulentydelser at sætte mærkaten ITIL på deres ydelser. For både IT-organisationer og leverandører var det dog nok mest af alt ”gammel vin på nye flasker”.

Roberts inspiration blev både drivkraften og akilleshælen for udbredelsen af IT Service Management Best Practice i Danmark. Vi, der var foregangspersoner, var i høj grad driftsfolk, der kæmpede med en driftsstabilitet, der var langt ringere end den, der præsteres i dag. Vores fokus var derfor ikke først og fremmest at skabe it-services, der understøttede forretningsbehov, men derimod stabilisering og support af de systemer, vi havde ansvaret for. Det er en væsentlig del af forklaringen på, at itSMF i de første mange år af foreningens historie fokuserede på operationelle processer som Incident, Problem, Change og Release Management frem for mere strategiske og taktiske praksisser, hvis vi ser bort fra Service Level Management.

Den spæde start
I løbet af 2001 besluttede flere danske organisationer, heriblandt Forsvaret og Post Danmark, at tilrettelægge deres drift og service efter inspiration fra ITIL. Dermed opstod behovet for en dansk ITIL erfagruppe. Jan Øberg og undertegnede kom tilfældigt til at tale om det under en middag den 21. maj 2002, og vi blev enige om at tage initiativ til en dansk afdeling af itSMF. Hen over sommeren kontaktede vi en række danske it-installationer for at vejre stemningen, og vi blev hurtigt overbevist om, at der var grundlag for en dansk afdeling af itSMF. Jeg havde fået tilsendt et nummer af Service Talk, hvor telefonnummeret til itSMF UK stod i kolofonen. Jeg husker, at jeg var på ferie med familien i Venedig og måtte stå på en tagterrasse for at få mobilforbindelse, da jeg ringede til itSMF i England. I den anden ende tog CEO Aidan Lawes telefonen. Om nogen har fortjent den Paul Rappaport award, som han modtog i 2006, er det Aidan. Han arbejdede utrætteligt på at udbrede itSMF til at dække mere end 50 lande i verden og Danmark blev ingen undtagelse.

Få uger efter telefonsamtalen, den 4. oktober 2002, sad Aidan, Jan Øberg og undertegnede på mit kontor i Post Danmark. Aidan redegjorde for betingelserne for at starte en national afdeling, kaldet et Chapter. Det blev det første af Aidans mange besøg i Danmark for at støtte os i udbredelsen af IT Service Management best practice.

Foreningen etableres
Fredag den 25. oktober 2002 holdt Jan og jeg det første formelle møde i itSMF Danmark på mandat fra itSMF UK. Jan havde udarbejdet udkast til forretningsplan og budget, som vi vedtog. Herudover havde Jan udarbejdet første udkast til vedtægter. Det blev ikke sidste gang, at Jan og hans hustru Connie knoklede med papirarbejdet og deres enorme arbejdsindsats var en væsentlig årsag til, at foreningen kom godt fra start.

På mødet besluttede vi at kontakte Claus Steen Jørgensen, KMD, Jørgen Fusager, Forsvaret, Bo Svarre Nielsen, HP og Jørgen Fabrin, IBM for at opfordre dem til at deltage i en midlertidig bestyrelse, og Jan Øberg tilbød sig som foreningens administrator. Behovet for et dansk itSMF Chapter viste sig umiddelbart ved, at alle de fire, vi kontaktede, på stående fod var villige til at indtræde i bestyrelsen.

I løbet af november måned annoncerede vi initiativet på en række konferencer, ligesom vi kontaktede Computerworld, der bragte historien om foreningens start fredag den 29. november 2002. Fem dage senere, tirsdag den 3. december 2002, blev det første samlede bestyrelsesmøde afholdt hos Post Danmark.