24 deltagere på WG 24 deltagere på WG

24 deltagere på WG21 mødet

Af Jan Øberg, Kompetenceudviklingsudvalget
Juni 2013


På dette års første møde var der 24 deltagere i WG21 arbejdsgruppen. De repræsenterende følgende lande: Canada, Kina, Tyskland, Irland, Japan, Svejts, Polen, England, USA og Danmark.

Et af de store emner på WG21-mødet som fik sindene i kog, var ændring af navnet ”IT Software Asset Management Group” til ”IT Asset Management Group” med fokus på Software Asset Management!
Det blev besluttet at ændre navnet.

Begrundelsen skal findes i den trend omkring Software Asset Management, hvor megen software flytter over på Cloud løsninger. En tendens der ser ud til at fortsætte. Her er man nødt til at overveje, hvordan det vil påvirke slutbrugerorganisationerne og softwareindustrien. For eksempel kan man forestille sig, at man om nogle år har mindre behov for at styre software eller licenser. Til gengæld vil virksomhederne så få langt mere behov for at styre medarbejdere og deres adgang til software og data, når de anvender deres egne it-enheder (BYOD).

Det vil stadig være relevant at styre software, men når det ligger i skyen, er det leverandøren som har styr på licenserne. Virksomheden skal sikre at den får fjerne software og adgangen til data, når en medarbejder forlader virksomheden og søger nye udfordringer. Det er et forsimplet eksempel, som i virkelighedens verden er meget mere komplekst, men som viser tendensen over mod cloud og som en begrundelse for at ændre navnet.

Status for og beslutning om ISO19770

ISO19770-1 (Software Asset Management processer): Der nedsættes en arbejdsgruppe der kigger på revision af processerne, hvilket vil resultere i version 3.

ISO19770-2 (Software Tag Management): Standarden er tilgængelig i dag. Den bliver blandt andet anvendt af Microsoft, som til nu har fået fem af sine produkter tagged.

ISO19770-3 (Entitlement Tag Management): Et af de svære områder. Entitlement tag er et af de meget vigtige områder for, at en virksomhed kan styre og kontrollere software og licenser. Entitlement beskriver leverandørrettigheder og de vilkår, som virksomheden har for at anvende softwaren. I dag er det beskrevet i softwarekontrakterne, der er vanskelige at gennemskue og forvalte. Formålet er at tagge disse vilkår og rettigheder elektronisk, så scanningssystemer kan identificere informationerne. Det giver større mulighed for at en virksomhed kan styre og kontrollere software, licenser og sikre korrekt anvendelse. Det vil hjælpe virksomheden til løbende at verificere, at man er eller kan blive compliant med sin software.
Status på standarden er, at den er blevet beskrevet, men har affødt mange diskussioner specielt fra softwareleverandørerne. WG21 besluttede derfor at sende standarden i sin nuværende form til test hos udvalgte leverandører. Dermed vil den blive afprøvet og der vil blive indsamlet markedsinformation der kan være relevant for den videre udvikling. Resultatet forventes at være klar ved udgangen af året.

ISO19770-4 (Usage Tag Management– ny) Formålet med dette tag er at identificere brug og forbrugsmønstre af den software man anvender. Standarden er undervejs og der er nedsat en studiegruppe der skal undersøge behov, omfang med mere. Gruppen skal have lavet et oplæg til næste års forårsmøde.

ISO19770-5 (Overview and Vocabulary): Er netop på vej til at blive frigivet. Den forventes at blive tilgængelig til fri download.

ISO19770-7 (Tag Management): Denne standard er meget afhængig af resultaterne fra 19770-2 og 3. De to sidstnævnte beskriver vilkårene for tags og standarden for tag management skal kunne administrere, styre og kontrollere tags. Standarden er skrevet men der tvivl om den understøtter 19770-3 da denne endnu ikke er på plads. Her venter man på testresultatet af19770-3.

"Sidst men ikke mindst vil der inden for nærmeste fremtid komme to nye websites med underbyggende blogs relateret til de sociale medier. Formålet med disse er fremme kommunikation omkring Software Asset Management. Disse sites vil snart kunne findes på følgende adresser:"
WhatisSAM.org
WhatisITAM.org