Global statos Global statos

Global status for ISO19770 - IT Software Asset Management

Af Jan Øberg, Kompetenceudviklingsudvalget
Juni 2013


Årets ISO plenarmøde er netop blevet afholdt i Montreal i Canada. Som sædvanlig mange aktiviteter og engagerede deltagere, hvor der blev udvekslet synspunkter på tværs af nationaliteter – meget givende og inspirerende.

Nuvel min deltagelse i WG21 – arbejdsgruppen for ISO19770 standarden - var endnu en gang en blandet oplevelse. Gruppen vil så gerne bringe standarder til markedet, men det er en kompleks verden. Netop omkring Software Asset Management er der mange interessenter, og der er en tendens til at glemme hvorfor og til hvem man udvikler standarder for området.

I min verden er der kun en vigtig interessent: slutbrugerorganisationen. Den virksomhed som i sidste ende har brug for at holde styr på software, licenser og leverandøraftaler. Leverandørerne af software er dog ikke altid enige i den tankegang.

Ét er dog sikkert, WG21 arbejdsgruppen er en broget flok. Der er n overvejende tyngde af store multinationale leverandører eller lignende, der har en kommerciel interesse i softwareindustrien. De forsøger efter bedste evne at få drejet fokus, så Software Asset Management standarden passer til deres individuelle behov. Det udfordrer os ”fra mindretallet” der tænker på slutbrugerorganisationerne og på hvordan hele konceptet passer ind i IT Service Management. En virksomhed skal i sidste ende kunne se fordelene og sammenhængene mellem ISO19770 og ISO20000 (IT Service Management red.).

WG21 gruppen besluttede på efterårsmødet i 2012 at nedsætte en studiegruppe. Den skulle se på mulighederne for at koble/tilpasse IT Software Asset Management til IT Service Management standarden. Jeg havde fået lederskabet og på mødet i Montreal skulle jeg præsentere studiegruppens resultat. Målet for studiegruppen var at bevise, at IT Service Management og IT Software Asset Management standarderne kan kobles sammen. Derudover skulle vi komme med et oplæg til en handleplan for at få analyseret processerne i ISO19770 og ISO20000. Formålet med analysen var at identificere svagheder som kan understøtte en revision af de to standarder. Vi skulle også identificere hvor og hvordan de støtter hinanden og dermed kan bane vejen for at koble dem sammen.

Studiegruppen havde følgende aktive deltagere:

Rachel Dean (UK)                Global SAM Manager AstraZeneca
Steven Russman (US)          Executive Director at IBSMA
Dan Wilson (US)                  Founding member of RightStar Systems
Djuro Rnic (UK)
Jose Menezed (Ecuador)       Software Asset Management MCP
André Rangel (Brazil)           Senior Manager at Deloitte
Martin Kronberg (Lithuania)  Department Manager at MARKOTEC
Leo Kong (China)                 Department Manager
Hugh Skinngly (UK)              Management Consult
Jan Øberg (DK)                    Leder af studiegruppen itSMF Danmark, Consultant ØBERG Partners

Studiegruppens resultat blev præsenteret på et fællesmøde mellem WG25 og WG21. Det blev besluttet at begge grupper skal fortsætte arbejdet som et fælles projekt under ledelse af næstformand Niels Dam, itSMF Danmark og undertegnede.

På den korte bane er formålet at få analyseret processerne, mappe dem sammen og udarbejde et Whitepaper, der beskriver sammenhængene mellem standarderne. På den lange bane skal arbejdsgruppen etablere en teknisk ISO rapport, der detaljeret beskriver sammenhængene. Hvis der er nogen af jer, der gerne vil bidrage til dette arbejde, så kontakt venligst Niels Dam eller undertegnede.

Mailadresser:

Niels Dam: Niels.Dam@tryg.dk
Jan Øberg: jan.oeberg@oberg-partners.com