Tidligere Aktuelt Tidligere Aktuelt

Tidligere aktuelt

Her kan du læse tidligere aktuelle emner


November 2012

itSMF International har netop afholdt den årlige "Whitepaper konkurrence" og resultatet samt de indsendte whitepapers kan læses her
Maj 2012


itSMF hjælper studerende ved Aalborg Universitet

itSMF Danmark har hjulpet to studerende på Aalborg Universitet med ITIL bøger. De to studerende er i gang med deres kandidatafhandling indenfor it-ledelse. Som modydelse vil de 2 studerende give foreningens medlemmer et indblik i deres arbejde f.eks. som et indlæg i foreningens nyhedsbrev.
Marie Elling og Mette Holleufer fortæller om deres afhandling:

”Vi har valgt, at Cobit 5 frameworket skal være vores udgangspunkt. Hertil vil vi beskrive og undersøge, hvilke standarder, der understøtter Cobit 5’s processer. Disse udvalgte standarder er: ISO 27000 serien, ISO 20000 serien, ISO 38500, ITIL, CMMI, COSO, Prince2 og ISF. Dette skal føre til en besvarelse af vores problemformulering: Hvordan kan revisor rådgive ledelsen til at få det optimale ud af virksomhedens it ressourcer?”

Se resultatet af hovedopgaven her
 


Maj 2012

ISO/IEC 19770 og ISO/IEC 20000 arbejdsmøder

 

I maj måned deltog Jan Øberg og Niels Dam fra Kompetenceudviklingsudvalget i ISO/IEC SC7 plenarmøde i Jeju, Korea som repræsentanter for Dansk Standard. I løbet af ugen var der daglige arbejdssessioner med behandling af bilag til standarderne som er under revision og udarbejdelse. På det afsluttende plenarmøde blev indstillinger til nye dokumenter behandlet og det blev bl.a. vedtaget at der til ISO/IEC 20000 (Service Management) skal udarbejdes et bilag, der beskriver indførelsen af Service Management standarden i små organisationer, som forventeligt vil have særlig interesse i Danmark. For ISO/IEC 19770 (Software Asset Management) blev der, som hovedtema, arbejdet med hvordan denne standard kan alignes til de øvrige standarder og hvilke fordele de vil medføre i forhold til udvikling af ISO19770 standarden.

I næste nummer af nyhedsbrevet vil der blive givet en mere udførlig beretning.
  

 
Se program fra det afholdte Erfamøde JP/Politikenshus d.16. januar 2013


Se program fra det afholdte Erfamøde på Københavns Universitet d. 21. marts 2013